Alerta Bokförlaget

Maria Magdalena Mathsdotter - Kungen, samekvinnan och den franske pastorn

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2012 19:43 CEST

Bakgrunden till sameskolan är en ganska fascinerande historia som tar sin början i och med bildandet av Svenska Missionssällskapet den 6 januari 1835. En som visade stort intresse för den samiska befolkningen var schweizaren Henri Roehrich. År 1863 tillträdde han tjänstensom pastor i den Franska Reformerta kyrkan i Stockholm där han började arbeta för en missionsverksamhet i Lappland. Hans idé var att bilda en understödsförening åt Svenska Missionssällskapet med huvuduppgiften att regelbundet samla in bidrag till missionen i norr.

I slutet av februari 1864 anordnade han en sammankomst där han tog upp kollekt för skolorna och barnhemmen i Lappland. Det han då inte visste var att han redan dagen efter sammankomsten skulle få möta samekvinnan Maria Magdalena Mathsdotter från Vilhelmina. Hon hade ensam skidat ner till huvudstaden i syftet att få träffa kungen. Inför sin döende syster hade hon avgett löftet att gå till kungen i Stockholm för att be honom åtgärda två saker; att ålägga nybyggarna att upprätta stängsel kring sina ägor och skänka pengar till barnhem och skolundervisning för de samiska barnen i lappmarken. 

När Maria Magdalena kom fram till huvudstaden visste hon inte vart hon skulle vända sig men av en okänd dam fick hon veta att pastor Roehrich precis hade samlat in en kollekt för skolor och barnhem i Lappland. Damen visade Maria Magdalena vägen till pastorn, som naturligtvis måste ha sett denna unga samekvinna som en hälsning från ovan. Deras möte medförde att Femöres-föreningen instiftades redan i april samma år i syfte att inrätta och underhålla barnhem i svenska lappmarken.

Så kallade kollektörer och kollektriser fick till uppgift att samla in minst fem öre i veckan för ändamålet, något som snabbt visade sig ge resultat. I slutet av 1865 hade 19 000 riksdaler samlats in. Samma år beslutade Svenska Missionssällskapet att två nya missionsskolor skulle byggas i lappmarken och förläggas till Bäsksele utanför Vilhelmina och Båtsjaur utanför Arjeplog. 

Undervisningen för samebarnen pågick till 1936 då en svår tbc-epidemi bröt ut i Bäsksele. Barnhemmet och undervisningen flyttades till Nästansjö. Skolbyggnaden står kvar än idag i så gott som oförändrat skick och sköts numera av Bäsksele byamän.

Lilian O. Montmar

Hemsida:http://home.swipnet.se/Alerta

Bokförlaget Alerta ger ut romaner, historiska dokumentärer och håller dig informerad om kulturella händelser och andra spännande nyheter. Genom resor i USA och Europa vill vi förmedla tidens trender och berätta om kulturella upplevelser.

Medlem i NOFF, Nordiska oberoende förlags förening