Mobilisering mot narkotika

Maria Ungdom i samarbete med polisen: Unga får vård direkt

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 12:04 CEST

En ny arbetsmetod för omhändertagande av unga, som gripits för ringa narkotikabrott i specifika ungdomsmiljöer har utvecklats genom ett samarbete mellan ungdomssektionen vid polisen, Beroendecentrum Stockholm, Maria Ungdom och med stöd från Mobilisering mot narkotika.

Pilotverksamheten som inlett projektet visar att samarbete mellan polis och beroendevård behövs för att kunna hjälpa unga människor tidigt. Tiden mellan polisens ingripande och erbjudandet om vård är idag för lång. I det här projektet utnyttjar man möjligheten att erbjuda ett samtal direkt vid gripandet, då ungdomarna är mer mottagliga för att fundera över sitt missbruk. I pilotverksamheten har 13 av 16 tackat ja till fortsatt vård.

- Detta är ett spännande projekt eftersom man väver ihop polisens normalt repressiva roll med att här vara en viktig del i en sammanhängande vårdkedja, säger regeringens narkotikapolitiska samordnare Björn Fries i en kommentar.

Snabbare process

I samband med akuta tillslag, på exempelvis ravefester, gör polisen idag bedömningar genom pupilldiagnostik och de misstänkta genomgår sedan narkotikatestning. I de fall där brott konstateras informeras sociala myndigheter. I vanliga fall sker dock en tidsfördröjning på en eller flera veckor innan ärendet kan aktualiseras hos socialtjänsten. I det samarbetsprojekt som idag presenterades vid ett presseminarium kommer ungdomarna att redan i samband med gripandet och utredningen kunna erbjudas akut krisomhändertagande tillsammans med sina nära anhöriga.

Beroende förhindras

Förhoppningen är att kunna motivera ungdomarna att sluta använda narkotika för att förhindra att ett beroende utvecklas. I de fall där man kan konstatera ett pågående missbruk alternativt beroende erbjuds behandling genom Beroendecentrums försorg.

- Vi hoppas att det skall leda till att vi kan utnyttja den akuta situationen eller den kris som uppstår i samband med tillslag och gripande till en konstruktiv krisbearbetning och vändning i livsstil och utveckling för de ungdomar som blir föremål för ingripande och vårderbjudande, säger Stefan Borg, verksamhetschef vid Beroendecentrum Stockholm.

- Projektet innebär inte någon skillnad i ansvar utan är en effektivisering av de olika organisationernas samarbete; polis, socialtjänst och specialiserad beroendevård inom landstinget där Maria Ungdom och beroendeakuten St Göran deltar. De ungdomar som vi hittills varit i kontakt med är positiva till och vill fortsätta kontakten med vården, säger Paula Liljeberg, chef vid Maria Ungdom.