Bilprovningen

Maria vanligaste namnet bland Bilprovningens kvinnliga tekniker

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2013 11:11 CET

Det vanligaste förnamnet bland Bilprovningens 79 kvinnliga besiktningstekniker är Maria. Bland Bilprovningens samtliga 971 besiktningstekniker är Mikael vanligast.

När Bilprovningen startade sin verksamhet 1964 var det bara män som besiktade fordon. Det tog hela 15 år innan Bilprovningen fick sin första kvinnliga besiktningstekniker. Gun-Brith Jörestig som numera är platschef i Västerås började sin karriär på stationen i Täby 1979.

I dag är andelen kvinnliga besiktningstekniker 8 procent. Bakom ökningen ligger en medveten satsning sedan 2007 på att öka mångfalden i företaget för att spegla kundernas sammansättning.

Internationella kvinnodagen startskottet

Ett uppmärksammat startskott för satsningen var när Bilprovningen, den internationella kvinnodagen till ära, hade rekryteringsdagar med fokus på att anställa tjejer. Sedan dess, dvs. på sex år, har andelen kvinnor i Bilprovningen ökat med 167 procent!

Bilprovningen har allt sedan dess ett mer medvetet sätt att rekrytera och goda samarbeten med skolor och arbetsförmedlingar runt om i landet.

Nu har 49 stationer (34 procent) av Bilprovningens 144 stationer en eller flera kvinnliga besiktningstekniker. Störst antal tjejer har Jönköping-Gamla Flygfältet och Eskilstuna med fem kvinnliga besiktningstekniker per station. Stationen i Sollentuna har precis anställt sin första kvinnliga besiktningstekniker.

-  Vi har varit målmedvetna och tagit vara på de möjligheter som har varit tillgängliga, bland annat mångfaldsutbildningar, rekryteringsdagar och samarbeten som lett till praktik i kombination med språkstudier. Det har gett resultat, men vi är långt ifrån klara, berättar Stefan Hesselgren, Bilprovningens hr-chef. Nu hoppas vi på att ännu fler kvinnor ska söka jobb som besiktningstekniker.

Bilaga

Stationsförteckning med antal kvinnliga besiktningstekniker per station finns på Bilprovningen.se/press

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13,
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Stefan Hesselgren, hr-chef, mobil: 0703-85 57 48
e-post: stefan.hesselgren@bilprovningen.se 

Cecilia Blom Hesselgren, informationschef, mobil: 0706-87 03 66,
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Marit Thorin, informatör, mobil: 0705-66 02 37
e-post: marit.thorin@bilprovningen.se  


Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 144 stationer och 1 137 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon.

Under 2011 genomförde företaget närmare 5,9 miljoner besiktningar och omsatte 1 642 MSEK. Bilprovningens huvudägare är svenska staten (52 procent). Resterande ägare utgörs av branschorganisationer. För mer information besök www.bilprovningen.se.