Miljöpartiet de gröna

Maria Wetterstrand och Yvonne Ruwaida: Rikta hälften av friårsplatserna

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2004 14:07 CEST

Hälften av friårsplatserna ska kunna riktas så att vikariaten går till prioriterade grupper bland de arbetslösa, exempelvis ungdomar, invandrare eller långtidsarbetslösa. Hälften av platserna ska däremot vara öppna enligt hittillsvarande modell. Det är Miljöpartiets förslag inför diskussionerna om utformningen av friårets införande i hela landet från den 1 januari 2005.

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand och friårsförhandlare Yvonne Ruwaida presenterade idag partiets utvärdering av friårsförsöket.

- Arbetsförmedlingarna är mycket nöjda med friåret som helhet. Ansökningarna har ofta överstigit antalet friårsplatser. Det efterfrågas tydligare riktlinjer hur urvalet ska gå till när många ansöker samtidigt. Därför vill vi låta de kommuner eller regioner som så önskar göra egna prioriteringar av hälften av platserna, säger Maria Wetterstrand.

- Eftersom friåret i första hand är en livskvalitetsreform, så är vi inte beredda att låta rikta alla platserna. Det kan begränsa möjligheten att ta ut friår för stora grupper som har behov av en paus i arbetslivet. Idag tas friår till största delen ut av kvinnor i offentlig sektor. Det är mycket positivt, säger Maria Wetterstrand.

- Vi har sett att många äldre använder friåret för att orka hela vägen fram till pensionen, istället för att låta sig förtidspensioneras. Om friåret gör att de orkar arbeta ett år längre än annars, så är friåret direkt samhällsekonomiskt lönsamt enbart med hänsyn till hälsoeffekten, säger Yvonne Ruwaida.

- En mycket viktig effekt av friåret, som särskilt lyfts fram av arbetsförmedlingar på mindre orter, är att det ökat rörligheten av arbetskraft på annars låsta arbetsmarknader. Det kan ytterligare spä på de positiva samhällsekonomiska effekterna, säger Yvonne Ruwaida.

Friåret introducerades i 12 kommuner under åren 2002-2004. Under denna period har ungefär 4 000 friårsplatser beviljats. Friåret innebär att en anställd har fått möjlighet att vara ledig upp till ett år samtidigt som en arbetslös vikarierat på dennes tjänst. Hälften av vikarierna har fått fortsatt arbete hos samma arbetsgivare efter avslutat friår. 1 januari 2005 utvidgas friåret till att gälla hela landet med 12 000 helårsplatser per år.

Läs hela friårsrapporten på vår hemsida www.mp.se


Kontakt: Yvonne Ruwaida 070-858 12 28.
Maria Wetterstrand 073-701 45 45. Caroline Kling, pressekreterare 08-786 57 80