Miljöpartiet de gröna

Maria Wetterstrand: Toppen för torsken!

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2004 12:45 CEST

De svenska miljöorganisationernas internationella fiskesekretariat som invigs idag välkomnas av Miljöpartiet, som tog initiativ till genomförandet i samarbetet med regeringen. Sekretariatet kommer att bredda fiskedebatten både i Sverige och i andra länder, till förmån för framtidens konsumenter, sportfiskare, yrkesfiskare – och torsken, säger partiets språkrör Maria Wetterstrand.

- Miljörörelsernas internationella fiskesekretariatet är ett efterlängtat bidrag till arbetet för att rädda fisket och fisken, säger Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand.

När EU kommissionen stoppade det svenska torskfiskestoppet förra året krävde Miljöpartiet istället ett antal andra kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att värna om bestånden. En överenskommelse gjordes med regeringen och Vänsterpartiet. Ett av besluten var att skjuta till pengar för ett fiskesekretariat som miljörörelserna länge begärt.

- Genom fiskesekretariatet får miljörörelserna en viktig kanal för att sprida information som kan bredda debatten både i Sverige och i andra länder. Förebilden är Försurningssekretariatet, som bidragit till att föra upp försurningsfrågorna på den politiska dagordningen i Europa, säger Maria Wetterstrand.

- Alltför länge har fiskepolitiken styrts av kortsiktiga ekonomiska intressen och av den mest välorganiserade delen av fiskekåren. Resultatet är vikande bestånd, oroliga konsumenter och en bransch i kris, säger Maria Wetterstrand. Våra utfiskade bestånd måste stärkas. På sikt gynnar det oss alla: konsumenter, sportfiskare, yrkesfiskare – och fisken.


Kontakt: Maria Wetterstrand 073 701 4545, Paulo Silva Politiskt sakkunnig 070 738 65 34, Charles Berkow 070 374 26 95