Utrikesdepartementet

Marie Jacobsson vald till ledamot av FN:s folkrättskommission

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 08:43 CET

UD:s folkrättsrådgivare jur.dr. Marie Jacobsson valdes idag av FN:s generalförsamling till ledamot av FN:s folkrättskommission. Hon blir den första svenska ledamoten sedan 1961 och den tredje kvinnan någonsin.

Marie Jacobsson invaldes i hård konkurrens med många framstående folkrättsjurister efter att ha nominerats av de fem nordiska länderna.

- Det är oerhört glädjande att Marie Jacobsson har valts som ledamot till detta betydelsefulla organ. Den internationella rätten utgör en av hörnstenarna i svensk utrikespolitik och i det nordiska samarbetet. Med sina kunskaper och långa erfarenhet inom folkrätten kommer hon att kunna göra ett mycket gott jobb, säger Carl Bildt.

---------

FN:s folkrättskommission upprättades 1946 av generalförsamlingen i syfte att främja en fortlöpande utveckling och kodifiering av den internationella rätten. Den består av 34 ledamöter invalda i sin personliga kapacitet av generalförsamlingen för en period av fem år.

Kommissionen möts årligen under tre månader i Genève och förbereder bland annat utkast till internationella konventioner och traktat.

Marie Jacobsson är en av UD:s två folkrättsrådgivare. Folkrättsrådgivarfunktionen i UD har tidigare innehafts av bland andra Östen Undén, Hans Blix, Bo Johnson Theutenberg och Ove Bring.


Kontakt:
Josefin Simonsson Brodén
Departementssekreterare
070-315 55 73

UD:s pressjour
08-405 50 10-------------------------
Läs mer
-------------------------
Folkrätt och mänskliga rättigheter (http://www.regeringen.se/sb/d/3303)
-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Webbplats: FN:s folkrättskommission, International Law Commission ( http://www.un.org/law/ilc/)