Vänsterpartiet Göteborgs Stad

Marie Lindén (V) kommenterar förslaget till Stadsutveckling i Nordost som behandlas i kommunstyrelsen idag: För att bryta segregationen måste vi också komma tillrätta med problemen i de mer välbeställda stadsdelarna

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 10:40 CEST

Kommunstyrelsen behandlar idag en ansökan om högst 50 miljoner kronor från Tillväxtverket till projektet Stadsutveckling Nordost.

– Vi tycker att de föreslagna åtgärderna är bra. Speciellt att alla tre perspektiv av hållbar utveckling: ekonomisk, social och ekologisk beaktas. Vi är glada att jämställdhetsperspektivet och barnperspektivet beaktas, säger gruppledaren och kommunalrådet Marie Lindén (V).

Samtidigt konstaterar Vänsterpartiet att projektet är enögt eftersom ingenting skrivs om hur det är kopplat till åtgärder och strategier för att komma tillrätta med problemen i Göteborgs välbärgade områden.

– I projektbeskrivningen står det att syftet är att ”minska de socioekonomiska skillnaderna”. Det kan endast göras om man beaktar båda ändarna av segregationsproblematiken, fortsätter Marie Lindén (V)

Stadskansliets rapport Fattiga och rika – segregerad stad från december 2009. På sidan 5 konstateras: ”Medan forskare tenderar att se staden som segregerad, rika respektive fattiga, svensktäta respektive svenskglesa områden, tenderar politiker att fokusera på ’segregerade områden’ dvs. i praktiken endast förlorarsidan i segregationsprocesserna.”

– Om projektets syfte att ”minska de socioekonomiska skillnaderna” skall förverkligas krävs fler parallella projekt med stadens socioekonomiskt starka områden i fokus. Önskvärda åtgärder är att bygga fler billiga bostäder och att bromsa prisökningen på befintliga bostäder, förklarar Marie Lindén (V).

Som Göteborgs största arbetsgivare har kommunen ett särskilt ansvar att se till att löneklyftorna inte ökar. Vänsterpartiets förslag om att ingen kommunanställd skall få tjäna mer än fyra gånger så mycket som den som tjänar minst är ett ytterst modest krav men det fokuserar på båda ändarna av segregationsprocessen: höjer de lägsta lönerna och bromsar de högsta.

– Vi ser fram emot del två i arbetet med att komma till rätta med den segregerade staden Göteborg, avslutar Marie Lindén (V)

Ärendet och yttrandet hittar ni här.
För mer information kontakta:
Marie Lindén, kommunalråd, 0706-53 53 57
Jöran Fagerlund, politisk sekreterare, 031-368 00 97
Vänsterpartiet i kommunstyrelsen Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Besöksadress:
Gustaf Adolfs Torg 4A