Mark Red

Mark Red först i Sverige att bli certifierat i Google Website Optimizer

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 15:00 CET

Som första bolag i Sverige, och andra i hela Norden, har Mark Red, Dropits affärsområde inom webbanalys och optimering, blivit utsett till WOAC (Google Website Optimizer Authorized Consultants). Auktoriseringen ordnades av Christoffer Luthman och Lars Johansson, två konsulter med bakgrund inom webbanalys, webbutveckling, marknad och försäljning.

Med Google Website Optimizer, även kallad webbplatsoptimeraren, kan förändringar av innehåll på webbplatser testas (genom A/B- och multivariata test) i syfte att öka intäkter, minska kostnader och öka kundnöjdhet. Det är med andra ord möjligt att vetenskapligt ta reda på vilken kombination av rubrik, text och bild som leder till flest avslut. Verktyget är speciellt användbart för alla med resultatansvar.

"Väldigt många företag baserar i dagsläget förändringar på personliga åsikter som att webbplatsen är för ful eller för gammal. Det är ointressant! Det enda som egentligen betyder något är om besökaren är nöjd och når målet med sitt besök. En chef kan gilla en viss färg, en bild eller tonaliteten i en text hur mycket som helst utan att det har någon betydelse. Det viktiga är att besökaren inte är frustrerad eller missnöjd! Det rätta sättet att ta reda på vad som fungerar för en stor mängd besökare är att testa olika variationer under samma förhållanden", säger Lars Johansson och Christoffer Luthman, båda webbanalytiker på Mark Red.

Mark Red och Dropit har de resurser som krävs för att hjälpa alla företag och organisationer att jobba faktabaserat, oavsett om de bara behöver hjälp med implementering och analys eller om de även behöver hjälp med design, copy och användbarhet. Mark Red kan, med andra ord, driva en kunds hela optimeringsprocess.

"Vi har hjälpt många företag och organisationer jobba med ständiga förbättringar. Analys krävs för att identifiera brister, erfarenhet krävs för att skapa alternativa lösningar och test krävs för att säkerställa förbättringar. Google Website Optimizer är ett utmärkt verktyg att jobba med för att utföra tester. I och med att själva verktyget är gratis och effekterna av tester kan bli mycket stora är det ett enkelt beslut att ta hjälp av ett företag som Mark Red för att komma igång med optimering av besökarens upplevelse. Vi har exempelvis genomfört ett test som gett nitton gånger kundens investering tillbaka på ett år och ett annat som fördubblat intäkterna för kunden", säger Lars Johansson, webbanalytiker på Mark Red.

"Vi har tidigare utvecklat ett antal innovativa produkter som bygger på Google Analytics. Bland annat har vi skapat Excellent Analytics (en gratis Excel-plugin), Analyze This! (en iPhone-app), dashboards och webbenkäter kopplade till beteende. Våra produkter baserade på Google Analytics har laddats ned tusentals gånger världen över och det är roligt att vi nu även fått ett erkännande för vårt optimeringsarbete med Google Website Optimizer", säger Christoffer Luthman, webbanalytiker på Mark Red.


För mer information, kontakta:

Lars Johansson, webbanalytiker, Mark Red: 0702-44 89 99
Christoffer Luthman, webbanalytiker, Mark Red: 0708-80 10 03

För mer information om Google Website Optimizer, se: http://www.google.com/websiteoptimizer