Näringsdepartementet

Markägare föreslås få ersättning av gruvföretag

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 16:00 CEST

Regeringen överlämnar idag en proposition om ändringar i minerallagen till riksdagen. Syftet med propositionen är att stärka markägarnas ställning.

Propositionen innehåller bla förslag om att de markägare vars fastighet ligger inom det område där en ny gruva skall etableras skall få rätt till en särskild ersättning av gruvföretaget. Ersättningen ska motsvara 1,5 av det beräknade värdet av mängden brutet mineral under året. 0,5 av det beräknade värdet skall gruvföretaget dessutom betala till staten och pengarna föreslås av regeringen användas till forskning om mineralresurser.

Propositionen innehåller också förslag om att företagen skall skicka sin arbetsplan till markägarna som ges möjlighet att
påverka t.ex. hur och när undersökningsarbetet utförs. Markägarna kommer också att få information om när ett undersökningstillstånd upphör. De områden där undersökningsarbete inte får genomföras t.ex. nära en bostadsbyggnad kommer att utökas.

- Sverige är en av Europas största mineralnationer och vi har en bra geologi som kan leda till ytterligare mineralfynd. Därför är det viktigt att vi har en tydlig lagstiftning också för att dialogen mellan gruvbolag och markägare ska fungera. Den nya lagstiftningen som regeringen nu föreslår ger oss möjligheter till en sådan, säger Skogs- och Mineralminister Ulrica Messing i en kommentar till propositionen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2005.

Kontakt:
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08-405 36 31
070-592 45 46

Frågor besvaras av:

Ann-Christin Cederlund
Ämnesråd
08 - 405 2180

Pontus Söderström

Läs mer om propositionen "Ändringar i minerallagen". (http://www.regeringen.se/sb/d/4508/a/31766)

Relaterade publikationer
-------------------------
Här kan du läsa propositionen. (http://www.regeringen.se/sb/d/4218/a/32328)