Svensk Fjärrvärme

Markant ökning av fjärrvärmeleveranserna 2009, Pressmeddelande från Svensk Fjärrvärme

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 15:23 CEST


Ett kallt år och fortsatt utbyggnad är de främsta förklaringarna till att leveranserna av fjärrvärme nådde nya toppnivåer under 2009.
Fjärrvärmeleveranserna från Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag ökade med 4,5 procent under 2009 jämfört med föregående år. Svensk Fjärrvärmes medlemmar står för 98 procent av fjärrvärmeleveranserna i Sverige och levererade 49,9 TWh (terawattimmar) fjärrvärme förra året. Fortum värme samägt med Stockholm stad är det företag som enskilt står för den största ökningen, men också E ON Värme Sverige, Vattenfall, Göteborg Energi och Telge Energinät har stora ökningar av sina fjärrvärmeleveranser.

– Det här visar att Fjärrvärmen fortsätter att ta marknadsdelar och att ännu fler kunder får ta del av en bra produkt säger Ulrika Jardfelt, VD på Svensk Fjärrvärme.
Fjärrvärmeföretagen producerar och levererar också så kallad ”övrig värme”, vilket är värme som inte definieras som fjärrvärme i fjärrvärmelagen. Räknas även övrig värme var ökningen 6 procent och branschens totala värmeleveranser 53,3 TWh.
De senaste tio åren har leveranserna av fjärrvärme vuxit med drygt 20 procent främst genom utbyggnad av näten. Den stora ökningen under förra året förklaras dels av att utbyggnaden av fjärrvärme fortsätter, dels av att 2009 var ett kallare år än normalt.

Ytterligare upplysningar:
Sonya Trad, statistik- och analysansvarig, 08 677 27 09