NOGame

Markant ökning av unga dataspelsberoende.

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 10:40 CET

NOGame har iakttagit en ökad tillströmning av unga dataspelsberoende som söker sig till behandlig. NOGame är en av de få behandlingsinstanserna i Sverige som behandlar dataspelsberoende.

- I de flesta fall tar föräldrarna den första kontakten med oss för att informera sig om möjligheterna till behandling och om hur man hanterar situationen på bästa sätt. Oftast har samtal med ungdomarna redan initierats och ett gemensamt möte planeras för att diskutera igenom situationen med alla inblandade säger Tarja Lundqvist, behandlare på NOGame

NOGame har utvecklat ett specialprogram för dataspelsberoende. Programmet bygger bl.a. på långsiktighet och på att inkludera utbildning för föräldrarna/sociala nätverket. I jämförelse med andra typer av beroende där man helt måste avstå från sitt missbruk behöver man här istället lära sig att hantera sitt beteende och det handlar inte om ett totalförbud.

För att få en effektiv behandling som ger möjlighet att fortsätta leva i sitt sociala sammanhang har NOGame skapat individuell behandling som innebär att varje behandling anpassas specifikt till den enskilda klienten och dess behov.

Många av symtomen i ett dataspelsberoende är liknande de som i andra beroenden tex. att det är ångestlindrande att fly in i en annan verklighet, kontrollförlusten man tror att man suttit vid datorn i en timma men i själva verket handlar det om fyra-fem timmar, tvingas men stänga av datorn kan man lätt få ett raseriutbrott och man får abstinens, Svårighet att fokusera på annat tex. skolarbete eller övriga fritidsintressen. Tankarna för en dataspelsberoende är främst på nästa spel och övriga händelser i livet blir mindre viktiga.

Att vid behandlingen ändra beteenden handlar mycket om att skapa nya intressen och livsmönster. Viktigt är också att det sociala nätverket utvidgas och att föräldrarna finns med som stöd och hjälp.

###

NOGame - spelrådgivarna i Göteborg är specialiserade på spel och dataspelsberoende och på att hjälpa personer med spelproblem till behandling. NOGame erbjuder idag grupp eller individuell behandling i form av öppenvård. Öppenvård innebär att du är hos NOGame endast under dagtid och vi lägger stor vikt vid att du skall kunna få behandling i din naturliga miljö. Verksamheten består endast av behandling för spelberoende och blandar inte behandling för andra beroendeproblem. Eftersom spelberoende och främst dataspelsberoende drastiskt har sjunkit i åldrarna erbjuder NOGame behandling från 15 år. NOGame har ett noga utvalt behandlingsteam. Alla som arbetar med våra klienter har kompletterande specialutbildning inom spelmissbruk samt erfarenhet att arbeta med spelberoende. På NOGame arbetar bl.a. psykolog, socionom, sjuksköterska och f.d. spelberoende.Presskontakt:
Mikael Ericsson, VD
031-44 52 22
mikael@nogame.se

http://www.nogame.se