Marketplace Borås

Marketplace Borås driver och utvecklar branschintressen.

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 15:21 CET

Marketplace Borås arbetar kontinuerligt för att skapa nya affärs- och utvecklingsmöjligheter för textil och mode samt närliggande branscher.

Detta innebär att organisationen är delaktig i en rad strategiska projekt som syftar till detta, dels som samarbetspartner dels som projektledare. ”– I och med vår roll som nav i det textila klustret och med det nätverk vi förfogar över inom näringsliv, forskning och utbildning, blir Marketplace Borås en naturlig samarbetspartner i projekt som verkar för innovation och branschutveckling i stort, säger Nanette Espinasse, VD för Marketplace Borås.

Nordic Buzz

Ett delvis EU finansierat projekt som verkar för att utveckla företag inom de kreativa näringarna såsom interiör, möbler, konsthantverk, mode, accessoarer, smycken, illustrationer, konst och industriell design.

Projektet vänder sig till danska, svenska och norska företag som är nystartade eller har max 5 års verksamhet bakom sig. Här får man hjälp av danska och svenska experter att utvärdera företagets marknadspotential, utveckla sin affärsverksamhet och ta del av kompetens gällande affärsmodeller, kundrelationer, produktutveckling mm.

Under åren 2016-2018 ämnar projektet söka 40 företag årligen som kommer delta i diverse aktiviteter och workshops, detta kommer leda fram till ett nytt gemensamt nordiskt kompetensprogram för inkubatormiljöer.

Nordic Buzz är ett samarbete mellan Lifestyle & Design Cluster Danmark, Högskolan i Borås och Mölndals Kommun. Marketplace Borås leder projektet tillsammans med ModeInk för Högskolan i Borås räkning.

Re:textile

Re:textile har som ambition att skapa strukturer för cirkulära flöden inom textilbranschen. Målet är minskad resursförbrukning genom nya designprocesser och affärsmöjligheter.

Avsikten är att skapa ett "Re:design Factory” i Borås som hjälper branschen ställa om till en mer cirkulär modell. Parallellt vill man utveckla ”design for re-design”: produkter och affärsmodeller för en längre livslängd. Man vill påvisa att det genom nytänkande inom design- och logistikprocesser och innovativa affärsmodeller finns stor potential ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Textilbranschen är resurskrävande och textil upcycling är naturligtvis en enorm fördel rent miljömässigt.

Marketplace Borås projektleder Re:textile på uppdrag från Science Park Borås.

Fossiloberoende Västra Götaland

Marketplace Borås medverkar även i detta projekt initierat av VGR .

Västra Götalandsregionen har ett regionfullmäktigeuppdrag och Länsstyrelsen i Västra Götaland har ett regeringsuppdrag att ta fram prioriterade insatser för hur man ska skapa en fossiloberoende region.

Under 2015 genomfördes dialogprocesser för att utifrån olika människors och aktörers kreativitet och innovationsförmåga tillsammans hitta nya sätt att ta sig an omställningen. 

Marketplace Borås
Skandinaviens affärsarena för mode, textil och design.