Skogssällskapet

Marknaden för skogsfastigheter fortsatt svag

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 10:23 CEST

Den dåliga konjunkturen fortsätter att hämma marknaden för skogsfastigheter. Skogsnäringen går dessutom igenom ett stålbad, med lägre efterfrågan och lägre virkespriser som följd, vilket ytterligare sänker fastighetsmarknaden.

– Priserna har fortsatt sjunka och det är köparens marknad, säger Ulrik Abelson, fastighetsexpert på Skogssällskapet. Men prisspridningen är stor. Välskötta och välarronderade skogsfastigheter går bra, medan mindre välskötta fastigheter med underhållskrävande byggnader kan vara svårsålda.

Från och med årets deklaration gäller dessutom Skatteverkets strängare bedömning av så kallade rationaliseringsförvärv, det vill säga de köp av grannmark som tidigare berättigade till skatteavdrag om de bedömdes leda till en förbättrad brukningsenhet.

– Det kan visserligen vara positivt för andra köparkategorier än grannar när beskattningen blir mer neutral, men vi bedömer att det totalt sett ger en prisdämpande effekt på marknaden för skogsfastigheter, säger Ulrik Abelsson.

Kontakt:
Ulrik Abelson, fastighetsexpert Skogssällskapet
Tel: 013-143854
E-post: ulrik.abelson@skogssallskapet.se

Malin von Essen, pressansvarig
Tel: 018-142502
E-post: malin.vonessen@skogssallskapet.se

Skogssällskapet förvaltar cirka 500 000 hektar skog tillsammans med stora och små skogsägare i Sverige, Norge och Lettland. Tjänsteutbudet inbegriper skogsbruk och tjänster inom ekonomi och fastighetsfrågor.

Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912 och vars syfte är att verka för skogshushållning och naturvård. Skogssällskapet delar årligen ut cirka 10 miljoner kronor till forskning och utveckling.