Skogsforum Media AB

​Marknaden för små skogsmaskiner 2017 – unik sammanställning

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2018 08:57 CET

Skogsforum.se redovisar regelbundet registreringsstatistik över antalet större skotare som når den svenska marknaden. Hittills har det inte funnits någon heltäckande marknadsstatistik för antalet mindre skogsmaskiner som sålts i Sverige men nu har Skogsforum sammanställt dessa uppgifter för första gången.

Med mindre skogsmaskiner avses skotare med lastförmåga mellan tre till sex ton samt motsvarande storlekar för skördare. I det övre segmentet finns maskiner som säljs till både skogsägare och entreprenörer som t ex Malwa samt Terri och Vimeks större maskiner. Uppgifterna i Skogsforums sammanställning baseras på en blandning av registreringsdata från Transportstyrelsen och egna uppgifter från tillverkarna.

- I den mån sammanställningen baseras på uppgifter från tillverkarna så har vi i de flesta fall fått fullständiga uppgifter över levererade maskiner, säger Torbjörn Johnsen på Skogsforum. Det här gör att vi har kunnat följa upp och säkerställa att uppgifterna är korrekta vilket gör den här sammanställningen mycket tillförlitlig.

Flest maskiner från Vimek och Malwa

Total har det sålts 63 mindre skogsmaskiner på den svenska marknaden under 2017. Fördelningen är 45 skotare och 18 skördare. Klart flest maskiner har levererats av Malwa och Vimek som båda har fått ut 26 resp 27 maskiner på marknaden. Malwa några fler skotare och Vimek några fler skördare. Terri, WoodTiger och Novotny är andra maskiner som levererats under året men i färre antal. Hela marknaden redovisas i tabell 1.

Fler som registrerar skotare 2018

Vimek och Terri har sedan något år tillbaka registrerat sina skotare hos Transportstyrelsen och i år börjar även Malwa registrera sina. Det innebär att den här marknaden för mindre maskiner blir mer transparent.

Alstor in på listan 2018

Utöver de tillverkare som redovisas i tabellen över levererade maskiner 2017 finns Novotnys LVS 520 med sex tons lastförmåga. Den har inte levererats på den svenska marknaden under 2017 men Thomas Fransson på Fröseke Industri AB som är svensk generalagent säger att de kommer att ta in några uppgraderade maskiner till Sverige under 2018. Fransson säger att de svenska proffskunderna är krävande och hellre vill ha en fullutrustad maskin även om den blir några hundra tusen dyrare. En annan maskin som kommer under 2018 är Alstors nya 840 PRO som kvalar in på listan med lastvikter över 3000 kg. Prototypen premiärvisades på Elmia Wood 2017 och de första maskinerna är nu under tillverkning och kommer att levereras under året.

Goda lastindex

De mindre maskinerna har i jämförelse med de större skotarna bättre lastindex. D v s kvoten mellan den maximala lastkapaciteten och maskinens egenvikt. De flesta har ett lastindex över 1.0 vilket innebär att de lastar mer än de väger. När det gäller de större skotarna så har lastindex sjunkit stadigt från 70- och 80-talets maskiner och ligger idag oftast runt 0,7-0,8. Ibland t o m lägre. Ökad förarkomfort, längre kranar och hållbarare maskiner är delar av förklaringen till att de större maskinerna blivit tyngre. Skälet till att de mindre maskinerna har bättre lastindex finns till viss del att finna i en enklare förarkomfort.

I tabell 2, Sammanställning av Gallringsskotare, finns en komplett förteckning över de gallringsskotare som nu finns tillgängliga på den svenska marknaden från tre till elva tons lastvikter.

Stor svensk tillverkningsindustri

Även om de flesta maskiner som arbetar i det svenska skogsbruket är större maskiner så representerar ändå det här mindre storlekssegmentet en betydande svensk tillverkningsindustri. Bortsett från Novotnys skotare så tillverkas samtliga av de mindre maskinerna i Sverige. Värdet av den svenska marknaden inom det här storlekssegmentet 2017 bör hamna runt 100 miljoner kronor grovt uppskattat. Därtill har tillverkarna även en betydande exportmarknad som bör vara nästan lika stor i värde.

Bilder:

Marknadsstatistik
Tabell 1: Antal mindre skogsmaskiner som levererats på den svenska marknaden under 2017.

Marknadsstatistik
Tabell 2: Sammanställning över gallringsskotare i viktlass 3 – 11 ton lastvikt tillgängliga på den svenska marknaden just nu.

Marknadsstatistik
Bild 3. (Malwa skotare) Malwa har sålt 26 maskiner på den svenska marknaden under 2017 varav 19 st skotare av modellen Malwa 560F

Marknadsstatistik
Bild 4. Vimek har sålt flest mindre maskiner och flest mindre skördare av alla tillverkare under 2017. Här en Vimek 404-skördare i arbete under Gallringsdagarna 2017.

För mer information, kontakta Skogsforum.se

Torbjörn Johnsen, torbjorn@skogsforum.se, 070-6461686

Fredrik Reuter, fredrik@skogsforum.se, 070-5767056

Skogsforum.se är Sveriges största digitala mötesplats för skogsfolk. Skogsforum startades 2005 av Fredrik Reuter i Säffle och har sedan starten utvecklats till att bli Sveriges största sajt för skogsintresserade. Skogsforum.se drivs av Skogsforum Media AB som ägs av Fredrik Reuter och Torbjörn Johnsen. Skogsforum arbetar ständigt för att presentera aktuell och intressant branschinformation som kan bidra till att föra skogsnäringen framåt.