Ernst & Young

Marknaden för transaktioner vänder upp

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 08:07 CET

Antalet transaktioner ökar för första gången på över ett år. Totalt slutförde svenska storföretag 25 affärer under kvartal fyra 2009 – en ökning med 56 procent jämfört med föregående kvartal. Det visar Ernst & Youngs nya kartläggning av företagstransaktioner. Största förvärvet under årets sista kvartal stod Stora Enso för.

Studien Corporate Transaction Trends – Transactions by large Swedish companies kartlägger förvärv och försäljningar som genomförts av de omkring 100 största svenska företagen. Studien, som publiceras en gång i kvartalet, visar att transaktionsaktiviteten vänder upp efter en tids nedgång, men att 2009 totalt sett blev ett svagt år. Enbart 81 affärer genomfördes under 2009 jämfört med året innan då mer än dubbelt så många transaktioner – 165 stycken – slutfördes.

– Vi ser en vändning och är försiktigt optimistiska. Pipeline med kommande transaktioner som ännu inte slutförts har byggts upp under kvartal fyra och är nu tillbaka till samma nivåer vi såg under 2008, som var ett relativt starkt transaktionsår. Detta tillsammans med en generell förbättring i den globala ekonomin gör att 2010 ser ut att kunna bli ett bra år för strukturaffärer, säger Pär Ola Hansson, chef för Transaction Advisory Services på Ernst & Young.

Studien visar vidare att

  • De företag som står ut mest under 2009 är Securitas som förvärvade flest bolag under kvartal fyra, Vattenfall som genomförde den enskilt största transaktionen och Ericsson som slutförde fyra av årets största transaktioner.
  • Bygg- och tillverkningsindustrin stod för 31 procent av alla företagstransaktioner under 2009 och var därmed den mest aktiva sektorn, följd av finans- och fastighetsindustrin, 17 procent.
  • Det var främst små förvärv, där målbolagets omsättning understiger 20 miljoner euro, som drev upp transaktionsaktiviteten under fjärde kvartalet 2009. En aktiv aktör inom detta segment var Securitas som förvärvade sju mindre bolag under det sista kvartalet 2009.
  • 64 procent av alla förvärv och 71 procent av alla avyttringar skedde i Norden och Västeuropa. Antalet förvärv på den amerikanska marknaden föll från 15 procent under 2008 till 6 procent 2009.

– Det rådde ett tufft transaktionsklimat under 2009, vilket återspeglas i statistiken.
Färre affärer genomfördes långt från hemmamarknaden medan antalet transaktioner i Norden och Västeuropa låg i nivå med tidigare år, avslutar Pär Ola Hansson.

Kontaktpersoner
Pär-Ola Hansson, partner och affärsområdeschef, Transaction Advisory Services,
Ernst & Young, par-ola.hansson@se.ey.com, 08-520 596 77, 070-318 96 77.
Jenny Rodin, pressansvarig, Ernst & Young, jenny.rodin@se.ey.com, 08-520 590 43.

Om Ernst & Young
Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 144 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se
Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.