Socialdepartementet

Marknaden klarar inte rättvisa priser i tandvården

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 16:30 CEST

Vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson kommenterar RFV:s rapport om patientpriserna för tandvård:

- På regeringens uppdrag har RFV, Konkurrensverket och Konsumentverket undersökt prisutvecklingen och patienternas ställning, och samtliga rapporter visar oroväckande att priserna på tandvård stigit kraftigt och att medborgaren är en svag part, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson i en kommentar till RFV:s rapport.

- De ökande patientpriserna för tandvården sedan prisregleringen avskaffades 1999 visar att marknaden inte ensam kan ta ansvar för prissättningen inom tandvården. Jag ser allvarligt på utvecklingen mot stora regionala skillnader. Staten har ett särskilt ansvar att se till att tandvård och tandhälsa inte blir ett klassmärke.

- Jag kommer att pröva frågan om staten i någon form ska prisreglera tandvården för att försäkra medborgarna en rimlig och rättvis prisnivå som skapar möjlighet till god tandvård för alla. Det är uppenbart att marknaden inte ensam klarar prissättningen utan risk för stora sociala klyftor. Det behövs ett samhällsengagemang med någon typ av rikslikare av priserna för att klara en jämlik tandvård.

Kontakt:
Ingemar Olsson
Pressekreterare
08 - 405 33 72
registrator@social.ministry.se