Nordea Bank AB

Marknaden kritisk till Riksbankens trovärdighet

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 11:44 CEST

Nordea presenterar idag en ny rapport med focus på kronan - Nordea FX Monitor. Rapporten innehåller svaren från en enkät som skickats till cirka 60 aktörer på den svenska valutamarknaden. Den innehåller också Nordeas analys av kronan de kommande tre till sex månaderna.

Nordeas kronprognos visar att kronan stärks något på tre till sex månaders sikt. Orsaken till detta är att Riksbanken är på gång att höja räntan ytterligare samt att tillväxtutsikterna är ljusa.

- En riktigt svag krona blir det först om Riksbanken inte lever upp till förväntningarna och är mer försiktig med räntehöjningarna, säger Jörgen Appelgren, chefekonom på Nordea.

Ränteskillnaden är fortsatt den viktigaste drivkraften för kronans utveckling. Det betyder att Riksbanken står vid rodret. Men också det faktum att exportföretagens vinster växlas till kronor stärker kronan.

Årets val har betydelse för hur kronan utvecklas. Ju närmare valet vi kommer desto större påverkan. Nordeas bedömning är att en borgerlig valseger och ett avskaffande av förmögenhetsskatten inverkar positivt och stärker kronan.

- Vi bedömer att det blir en risk för stora svängningar i kronkursen ju närmare september vi kommer. Det resulterar i en orolig valutamarknad, säger Torbjörn Isaksson, senioranalytiker på Nordea och fortsätter:

- En överhängande risk för försvagning av kronan är om valet i höst resulterar i vågmästarroller för ett eller flera nya partier.

Nordeas enkät till 60 aktörer på valutamarknaden visar att trovärdigheten för Riksbanken har minskat det senaste året. Detta anser flera marknadsaktörer har försvagat kronan.

- Enligt enkäten har Riksbanken en del hemläxa att göra. 42 procent av de tillfrågade anser att Riksbankens trovärdighet eller kommunikation av penningpolitiken har förändrats det senaste året. En tredjedel anser att det förändrats till det sämre vilket har försvagat kronkursen, säger Torbjörn Isaksson.

Hela rapporten finns att ladda ner på http://www.nordea.se/analys


För ytterligare information:
Jörgen Appelgren, chefekonom Nordea, tel 08-614 95 21
Torbjörn Isaksson, senioranalytiker Nordea, tel 08-614 88 59