StruktureradeProdukter.com

Marknadens enda Afrikaprodukt intressant trots högt courtage

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2011 19:04 CET

Guidesajten StruktureradeProdukter.com uppmärksammar Carnegies senaste aktieindexobligation med exponering mot 30 aktier i Afrika. "Aktieindexobligation Afrika Riskkontroll" är den enda renodlade Afrikaprodukten ibland Svenska arrangörer i dagläget.

Många afrikanska länder har det senaste två decennierna haft stora ekonomiska och politiska omstruktureringar som gynnat tillväxten och även tilldragit sig intresse från utländska investerare. Den ökade efterfrågan på råvaror är också positivt för den råvarurika kontinenten, enligt arrangören Carnegie.

Med en överkurs om 10% erbjuder produkten 100% deltagandegrad i SGI Pan Africa Index som eftersträvar att återspegla avkastningen i afrikanska aktier över hela kontinenten. Produkten är kapitalskyddad och löper över 5 år. Trots det relativt höga courtaget (3%) bedömer Guidesajten denna produkt som ett intressant alternativ för afrikanska placeringar.

Läs mer om produkten på StruktureradeProdukter.com

Om Struktureradeprodukter.com

StruktureradeProdukter.com är en gratis marknadsguide till strukturerade placeringsprodukter utgivna av fondkommissionärer och banker på den svenska finansmarknaden, t.ex. aktieindexobligationer, SPAX, garantiprodukter m.fl. StruktureradeProdukter.com publicerar oberoende, jämförbar och lättillgänglig information för sparare och investerare, och omfattar alla pågående emissioner och nyheter inom området. www.struktureradeprodukter.com

Guidesajt för dig som vill Investera i Strukturerade Produkter