Lesjöfors AB

Marknads- och produktbredd stark tillgång för Lesjöfors

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 11:28 CEST

Lesjöfors kunder kan känna sig trygga med Lesjöfors som en långsiktig och stabil leverantör av fjädrar.

- Vi satsar nu så mycket som möjligt på säljaktiviteter och kundservice för att motverka effekterna av den ekonomiska krisen. Vi ser att våra kunder uppskattar en stabil och kompetent leverantör och vi skall se till att inte göra någon besviken, säger Kjell-Arne Lindbäck, koncernchef för Lesjöfors.

Fortsatt expansion utomlands
Lesjöfors är väl rustat med en stark organisation och välinvesterade produktionsanläggningar. En fortsatt utbyggnad av verksamheter i lågkostnadsländer planeras för att stärka erbjudandet till marknaden. Koncernchefen berättar:

- I Lettland räknar vi med att tillverkning av gasfjädrar startas upp under andra halvåret. Vi expanderar även produktområdet för stansade och bockade produkter samt fjädertillverkning.

- I Kina har vi goda möjligheter att serva våra befintliga och nya kunder inom främst affärsområdet banddetaljer (stansning) omfattande verktygstillverkning, detaljtillverkning, ytbehandling, montage med mera. Vi är starkt rustade för framtiden i Kina tack vare genomförda investeringar och en stark självständig lokal organisation.

Stark framtidstro
Även om det är bistra tider i omvärlden så ser Kjell-Arne Lindbäck ändå ljust på framtiden.

- Det finns möjligheter att ta tillvara via hög servicenivå till våra kunder, motiverad och engagerade personal samt en hög tekniknivå i våra bolag.

 

Market and product spread strong assets for Lesjöfors
The Lesjöfors group has managed the first quarter of 2009 very well, despite the global recession. Thanks to adjusted costs and an increased demand for aftermarket products for cars and within telecom industry, the group shows a good result and a strong financial position.

Lesjöfors´customers can rely on Lesjöfors as a long-term, stable spring supplier.
- We are now focusing on sales activities and customer support to counteract the effects of the economic crisis. Our customers value a stable and highly qualified supplier high and we will make sure to live up to their expectations, Kjell-Arne Lindbäck, CEO at Lesjöfors, says.

Continued international expansion
Lesjöfors is solid, well-organized and has production units that are modernized and well-invested. As planned, a continued expansion of business will take place in low-cost countries which will strengthen the product range on the market. Kjell-Arne Lindbäck says:
- In Latvia we´re starting up production of gas springs in the second half of 2009. We are also expanding the product area pressings and spring manufacturing.
- In China we have good opportunities to serve our new and existing customers, mostly within strip components involving tool development, manufacturing, surface treatment and assemblies amongst others. We are in a good position for future business in China thanks to implemented investments and a strong, independent local organization.

Bright future belief
Despite the global recession, Kjell-Arne Lindbäck is optimistic about the future.
- There are business opportunities to develop through a superior customer service, a motivated, active staff and a high technical expertise in our group.