Packaging Arena

Marknadsledande branschmedia ny medlem i The Packaging Arena

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 14:36 CET

The Packaging Arena har utökats med Sveriges ledande branschmedia inom förpackningsområdet, tidningen Packmarknaden. Tidningen rapporterar om den svenska, nordiska och internationella förpackningsindustrin och arrangerar årligen konferenser och seminarier i Sverige. Evermarks Original i Karlstad är också ny medlem. Företaget arbetar på ett nyskapande sätt med marknadsföring och kommunikation.  

-       Vi är väldigt glada att som första branschmedia har blivit upptagen i The Packaging Arena. The Packaging Arena representerar en ny typ av företeelse i vårt samhälle där företag bildar kluster och samverkar för att stärka varandra. Packmarknadens medlemskap stärker tidningens närvaro i branschen och ger oss ökade möjligheter att på ett initierat sätt rapportera om branschens utveckling, säger Marcus Petersson chefredaktör för tidningen Packmarknaden.

 Målsättningen för The Packaging Arena är att skapa ett komplett nätverk av starka aktörer som täcker in alla de områden som branschen är i behov av för att utvecklas i en positiv riktning. Packmarknaden fyller en tom position i nätverket idag och kommer att kunna stärka The Packaging Arenas och dess medlemsföretag nationellt.

 -       Vi hoppas kunna bidra med omvärldskunskap med tanke på det breda fält av intresseområden vi rapporterar ifrån och kan hjälpa till med att sprida kunskap om den kompetens och innovationskraft som finns inom klustret och regionen i övrigt”, fortsätter Marcus Petersson.

  Evermarks Original vill genom medlemskap i The Packaging Arena utveckla och utvidga sina affärsområden både i Sverige och utomlands och också få tillgång till samarbeten inom forskning och teknik.

  

Läs om alla medlemsföretag i The Packaging Arena på www.packagingarena.com/medlemsföretag

  

För mer information, kontakta

 

Per Branzén, The Packaging Arena                           070-591 63 80

Sandra Eriksson, The Packaging Arena                      073-802 79 04

The Packaging Arena är en miljö för konsumentdriven förpackningsutveckling. Vår vision är att konsumentinsikt och hållbarhet ska vara drivkrafterna vid skapandet av framtidens förpackningar. Vi samarbetar, samverkar och sammanför företag och specialister från hela branschen. I hela världen. Genom unika tjänster, tillgång till ledande experter och avancerade utvecklingsmiljöer skapar vi förpackningsutveckling i världsklass.