Remco AB

Marknadsledare för TEM och MDM väljer Remco som partner i Norden

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 14:12 CEST

Tillsammans med Anatole, utpekat av Gartner som ledande i Europa på TEM, och Airwatch, världsledande inom MDM, erbjuder nu Remco både Telecom Expense Management och Mobile Device Management.

Sedan länge har det varit en självklarhet att ha system för säkerhet och managering av sina IT-arbetsplatser. Med en dramatiskt ökad mobilitet och det faktum att de flesta mobila enheter har obehindrad access till företagens IT-system via bl.a e-post och andra funktioner så ökar också riskerna lavinartat för intrång av olika slag.

Björn Lilja, Senior Procurement Consultant och den projektansvarige på Remco för TEM och MDM, säger att "med vårt TEM och MDM får våra kunder:
Säkerhet som bl.a hanterar kryptering. begränsning, lösenkod, kontroll av hur regler och policy följs.
Managering som bl.a innebär initiering av nya enheter, kofigurering, övervakning, möjlighet att helt eller delvis släcka ut enheter som förkommit.
En total visibilitet med rapportering om kostnader, inventarium, användare och alla förändringar.
Möjlighet att införa och effektivisera processer och analyser.
Möjliggöra en högre tjänstenivå till användarna
En årlig besparing på mellan 15-20% på den totala telekom budgeten".

Den som är ansvarig för företagets nationella eller globala telekommunikation har oftast svårt att ha kontroll på alla delar t.ex hur mycket företaget spendar på telekommunikation, att man verkligen blir korrekt fakturerade, hur mycket de mobila enheterna används för privata inköp som parkering, buss- och T-bana, hur säkra de är för intrång i företagets IT-system osv.
"Våra TEM och MDM verktyg gör att du får kontroll över alla dessa bitar", berättar Rolf Friberg, Senior Procurement Consultant på Remco.

För frågor och ytterligare information kontakta:
Rolf Friberg
+46 70833 93 33
rolf.friberg@remco.se

www.remco.se