AktieTorget

Marknadsmeddelande/ Market Notice nr 09/10 - Upphävt handelsstopp och OBS-listning / Resumed trading in Heart of Brands AB

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 09:54 CET

Handeln med B-aktierna i Heart of Brands AB (HOB B) återupptas den 18 januari 2010 klockan 12.15. Orderinläggning sker från klockan 12.00.

Handeln har varit stoppad från den 17 augusti 2009
Bolagets aktier kommer att handlas på Observationslistan från och med den 19 januari 2010.

Som framgår av dagens pressmeddelande så har Heart of Brands AB idag ingen verksamhet och det föreligger en väsentlig osäkerhet gällande bolagets finansiella situation. Bolaget kommer att handlas på observationslistan till dess att Aktietorget har genomfört en ny anslutningsprocess gällande bolagets framtida verksamhet.


English version:
The trading with The Heart of Brands AB B-shares (HOB B) will be resumed on January 18, 2010 at 12.15 CET. The Orderbook opens at 12.00 CET.

The trading will be transfered to the AktieTorget Observation List from January 19, 2010.
The Heart of Brands AB pressrelease of today reveals that the Company has no current activity, and that the financial situation is insecure.

Kortnamn  HOB BISIN-kod  SE0001966136Order book ID  40299Antal aktier  27 215 471

Stockholm den 18 januari 2010

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

For further information, please contact AktieTorget on telephone + 46 8 545 03 800 or e-mail marknadsmeddelanden@aktietorget.se