AktieTorget

Marknadsmeddelande nr 116/09 - Korrigering - Sista dag för handel med Heart of Brands AB BTA B den 20 juli

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 09:59 CEST

Sista dag för handel med den betalda tecknade aktien (HOB BTA B) är den 20 juli 2009.


Stoppdag är den 23 juli 2009.

De omvandlade aktierna (HOB B) beräknas finnas på respektive VP-konto/depå per den 24 februari 2009.

Bolaget har dessutom gjort en riktad nyemission på 2 400 000 aktier.

Totalt antal B-aktier i bolaget efter emissionen är 29 615 471.

Dessutom finns det 1 015 000 icke listade A-aktier i bolaget.

Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn: HOB BTA B
ISIN-kod: SE0002900761
Orderboks-ID: 52087
Handelspost: 2 000
Antal nya B-aktier: 7 844 794
Totalt antal B-aktier: 29 615 471
Sista handelsdag: 20 juli 2009
Stoppdag: 23 juli 2009


Stockholm den 20 juli 2009.