AktieTorget

Marknadsmeddelande nr 124/09 (Kompletterad 123/09) - Information gällande företrädesemission i Kopparberg Mineral AB

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2009 12:55 CEST

Kopparberg Mineral AB B-aktie (KMIN B) handlas sista dagen före avskiljande av teckningsrätter i den förestående nyemissionen den 28 juli 2009.

Den 29 juli 2009 handlas aktien utan teckningsrätter.

Avstämningsdag är den 31 juli 2009.

För varje aktie (A eller B) i Kopparberg Mineral AB som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt (KMIN TR B).
Tre (3) teckningsrätter (KMIN TR B) ger rätten att teckna en (1) B-aktie, för 0,06 SEK per aktie.
(N 1:3 à 0,06 SEK).

Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare omfattar högst 30 745 746 aktier serie B, envar med kvotvärde 0,02 kronor. Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer det egna kapitalet att öka med högst 614 914,92 kronor. Baserat på teckningskursen 0,06 kronor och under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer emissionslikviden att uppgå till 1 844 744,76 kronor före avdrag för emissionskostnader.

" Handel i teckningsrätter 92 237 239 st (från 89 187 239 B- och 3 050 000 A-Aktier) äger rum under perioden 6 augusti 2009 - 18 augusti 2009.
" Handel med Betalda tecknade B-aktier (KMIN BTA B) pågår 6 augusti 2009 tills registrering av emissionen.
" Teckningstiden är 6 augusti 2009 - 21 augusti 2009.
Information om teckningsrätten B:

Kortnamn KMIN TR B
ISIN-kod SE0002948352
Order book ID 49831
Handelspost 20 000
Antal TR B 92 237 238
Första handelsdag 6 augusti 2009
Sista handelsdag 18 augusti 2009


Information om den betalda tecknade B-aktien:

Kortnamn KMIN BTA B
ISIN-kod SE0002945360
Order book ID 49835
Kvotvärde 0,02 SEK
Handelspost 20 000
Handelsperiod: 6 augusti 2009 tills registrering


Stockholm den 28 juli 2009.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se