AktieTorget

Marknadsmeddelande nr 16/10 - ONE Media Holding AB listas åter på AktieTorget den 21 januari 2010

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 12:27 CET

AktieTorget har godkänt ONE Media Holding AB (publ) för upptagande till handel. Första handelsdag är den 21 januari.

Bolaget arbetar med riktad och mätbar kommunikation mellan företag och deras målgrupper. Vd i bolaget är Håkan Lagerberg och styrelseordförande är Anders Torstensson.
ONE Media har tidigare varit listat på AktieTorget men avlistades den 30 april 2008 efter att International Marketing & Sales Group Ltd (IMSG) förvärvat mer än 90 procent av aktierna. I juli 2009 sålde IMSG huvuddelen av sitt aktieinnehav i ONE Media Holding AB, motsvarande 75 procent av det totala antalet utestående aktier, till en ny ägargruppering.

Bolagets memorandum finns tillgängligt på AktieTorgets hemsida.

ONE Medias kortnamn är ONE och ISIN-koden är SE0001096140. En handelspost omfattar en (1) aktie.

Information om aktien:

Aktienamn  ONE Media HoldingKortnamn  ONEISIN-kod  SE0001096140Order book ID  27570Handelspost  1Kvotvärde  0,50 SEKAntal aktier  11 458 672Organisations nr  556621-8227Första handelsdag  21 januari 2010

Stockholm den 20 januari 2010

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se