Office Provider

Marknadsmeddelande nr 17/07 - Sista dag för handel med Office Provider BTA den 22 februari 2007

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 13:08 CET

Marknadsmeddelande nr 17/07 - Sista dag för handel med Office Provider BTA den 22 februari 2007

For an english version of this market notice, please see the attached document

Office Provider Sweden AB betalda tecknade aktie (OFPR BTA) handlas sista dagen före omvandling till aktie (OFPR) den 22 februari 2007. Stoppdagen/avstämningsdag är den 27 februari 2007. De omvandlade nya aktierna finns på respektive depå den 1 mars 2007.

Kortnamn OFPR BTA
ISIN-kod SE0001883810
Order book ID 37453
Sista handelsdag 22 februari 2007
Stopp-/Avstämningsdag 27 februari 2007


Stockholm den 21 februari 2007

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se