AktieTorget

Marknadsmeddelande nr 19/10 - Handel efter omvänd split (1:10) i Community Entertainment den 25 januari 2010

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 16:59 CET

Community Entertainment Svenska AB aktien (CEAB) handlas efter genomförd omvänd split (1:10) den 25 januari 2010.

Sista dagen före omvänd split/sammanslagning (1:10) är den 22 januari 2010.

Avstämningsdag är den 27 januari 2010.

Bolagets aktie har ett kvotvärde om 0,02 kr och aktien handlas idag runt kvotvärdet. En omvänd split 1:10 är registrerad hos bolagsverket den 3 dec 2009. Detta innebär att antalet aktier efter genomslag hos Euroclear (VPC) minskas till 1/10 innebärande att antalet aktier från 25 januari kommer vara 34 032 573 (340 325 730) samtidigt som aktiernas kvotvärde ökar till 0,20 SEK (0,02).

Genom sammanläggningen ökar aktiens kvotvärde från SEK 0,02 till SEK 0,20.

Den 25 januari 2010 handlas aktierna första dagen efter omvandlingen.

Handelsposten är oförändrat 1 aktie.

Sammanläggningen gäller alla derivat och även den listade Teckningsoptionen nr 4 (CEAB TO 4) vars villkor ändras till att för 10 st CEAB TO4 ges rätten teckna en (1) ny CEAB för 0,50 SEK under perioden 30 sept. - 31 dec. 2011).

Kortnamn  CEABISIN-kod  SE0000707283Order book ID  57310Villkor  1 ny sammanlagd aktie mot 10 gamla aktierAntal aktier efter sammanläggning  34 032 573 (340 325 730)Nytt kvotvärde  0,20 SEK (0,02)Första handelsdag efter sammanläggning  25 februari 2010Stoppdag/Avstämningsdag  27 januari 2010

Orderboken kommer att rensas efter handeln den 22 januari 2010.

Stockholm den 20 januari 2010

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se