AktieTorget

Marknadsmeddelande nr 31/10 - Listning av Swede Resources AB TO 3 B den 9 februari 2010

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 13:34 CET

Swede Resources AB Teckningsoption serie 3 B (SERS TO 3 B) listas på AktieTorget den 9 februari 2010.

En teckningsoption av serie TO 3 B berättigar till anmälan om teckning av en ny aktie till kursen 3,00 SEK i bolaget under perioden från och med den 1 juli 2010 fram till och med den 30 juni 2011.

Vid fullt utnyttjande av SERS TO3 B kommer Swede Resources AB att tillföras 5 318 764 nya B-aktier (cirka 16 miljoner kronor).

Information om Swede Resources AB teckningsoption 3 B:

Kortnamn  SERS TO 3 BISIN-kod  SE0003084763Order book ID  72564Handelspost  1Antal teckningsoptioner  5 318 764Villkor  1 TO 3 B berättigar till teckning av 1 aktie till kursen 3,00 SEKHandelsperiod  2010-02-09 - 2011-06-27Teckningsperiod  2010-07-01 - 2011-06-30

Stockholm den 2 februari 2010

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se