AktieTorget

Marknadsmeddelande nr 32/10 - Sista dag för handel med Relation & Brand BTA B den 9 februari 2010

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2010 11:41 CET

Relation & Brand AB betalda tecknade B-aktie (RBAB BTA B) handlas sista dagen före omvandling till aktier den 9 februari 2010.

RBAB BTA B avlistas den 10 februari 2010.

Stoppdagen/avstämningsdag är den 12 februari 2010.

10 917 793 nya B-aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 16 februari 2010.

Det totala antalet aktier efter emissionerna är 21 835 586 B-aktier (10 917 793).
Det finns endast B-aktier i bolaget.

Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn  RBAB BTA BISIN-kod  SE0003086917Order book ID  71831Antal BTA B  10 917 793Kvotvärde  0,09Handelspost  1Sista handelsdag  9 februari 2010Stopp-/avstämningsdag  12 februari 2010

Stockholm den 3 februari 2010

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se