AktieTorget

Marknadsmeddelande nr 35/09 - Lovisagruvan AB (LOVI) handlas exkl. utdelning den 17 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2009 14:45 CEST

På bolagsstämman i Lovisagruvan AB den 16 april 2009 skall beslut fattas om en utdelning på 0,25 SEK (styrelsens förslag) för verksamhetsåret 2008.

Sista dag för handel med aktien inklusive utdelning är den 16 april 2009.

Avstämningsdag är den 21 april 2009.

Kortnamn  LOVIISIN-kod  SE0000418873Order book ID  49893Utdelning  0,25 SEKHandelspost  200Antal aktier  3 322 000Handel ex utdelning  17 april 2009Stockholm den 14 april 2009

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se