AktieTorget

Marknadsmeddelande nr 40/10 - Sista dag för handel med Fundior BTA 1 den 23 februari 2010

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 15:30 CET

Fundior AB betalda tecknade aktie 1 (FUND BTA 1) handlas sista dagen före omvandling till aktier den 23 februari 2010.

FUND BTA 1 avlistas den 24 februari 2010.

Stoppdagen/avstämningsdag är den 26 februari 2010.

3 592 354 nya aktier (FUND) har delregistrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 26 februari 2010.

FUND BTA 2 kommer inte att tas upp för handel i väntan på slutregistrering på Bolagsverket.

Efter delregistreringen hos Bolagsverket kommer antalet utestående aktier i Fundior att uppgå till 133 022 239 aktier och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 2 mars 2010.

Information om den betalda tecknade aktien 1:

Kortnamn  FUND BTA 1ISIN-kod  SE0003142843Order book ID  72334Antal BTA 1  3 592 354Kvotvärde  0,006 SEKHandelspost  1Sista handelsdag  23 februari 2010Stopp-Avstämningsdag  26 februari 2010

Stockholm den 16 februari 2010

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se