AktieTorget

Marknadsmeddelande nr 45/10 - Avstämningsdag för Tranferator AB utdelning av Jays AB aktier den 3 mars 2010

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 09:08 CET

Transferator AB har förvärvat 20 % av svenska hörlurstillverkaren Jays AB från riskkapitalfonden Creandum. För att finansiera en fortsatt internationell expansion av Jays produktlinje står företaget inför en emission och planerad listning på en svensk handelsplats.

Aktieägarna i Transferator AB kommer efter tilldelning inneha ett totalt ägande om 27% av Jays AB före den planerade emissionen. Transferator har därmed möjliggjort för sina aktieägare att delta i den kommande nyemissionen i Jays AB samt skapat en ändamålsenlig spridning av ägandet i Jays AB.

Sista dag för handel Tranferators A- respektive B-aktie inklusive utdelning är den 26 februari 2010 och handel exklusive utdelning är den 1 mars 2010.

Aktieägarna i Transferator AB har rätt att erhålla tilldelning av aktier i Jays AB enligt följande:

- Avstämningsdag för A- respektive B-aktie i Transferator AB för tilldelning av aktier Jays AB är den 3 mars 2010.
- Tilldelningsinstruktion: Varje hela 464-tal av A- respektive B-aktie i Transferator AB ger 1 aktie i Jays AB, vederlagsfritt.
- Sista dag för handel i Transferator A- respektive B-aktie inklusive rätt till tilldelning av aktier i Jays AB är den 26 februari 2010.
- Första dag för handel i Transferator A- respektive B-aktie exklusive rätt till tilldelning av aktier i Jays AB är den 1 mars 2010.

Villkor och anvisningar m.m. för den planerade emissionen i Jays AB och tidsplan kommer att meddelas genom pressrelease när detta fastställts slutgiltigt.

Information om Transferator A-aktie:

Kortnamn  TRAN AISIN-kod  SE0002829226Order book ID  65003Handelspost  1Kvotvärde  0,099 SEKUtdelning  1 Jays AB aktie för 464 TRAN A-aktierAntal aktier  96 008 229Sista dag före utdelning:  26 februari 2010Avstämningsdag:  3 mars 2010

Information om Transferator B-aktie:

Kortnamn  TRAN BISIN-kod  SE0002658278Order book ID  67557Handelspost  1Kvotvärde  0,099 SEKUtdelning  1 Jays AB aktie för 464 TRAN B-aktierAntal aktier  68 187 371Sista dag före utdelning:  26 februari 2010Avstämningsdag:  3 mars 2010

Stockholm den 23 februari 2010

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se