AktieTorget

Marknadsmeddelande nr 46/09 - Kompletterad - Information gällande företrädesemissionen i SystemSeparation

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 15:44 CEST

SystemSeparation Sweden Holding AB aktien (SYSE) handlades sista dagen före avskiljande av teckningsrätter i den förestående nyemissionen tisdagen den 22 april 2009.


Den 23 april 2009 handlades aktien utan teckningsrätter.
Avstämningsdag är den 27 april 2009.

För varje aktie i SystemSeparation Sweden Holding AB (SYSE) som innehas på avstämningsdagen erhålls två (2) teckningsrätter (SYSE TR).
En (1) teckningsrätt ger rätten att teckna en (1) aktie, för 0,60 SEK per aktie.
(N 2:1 à 0,60 SEK).

Handel med teckningsrätter (SYSE TR med ISINkod SE0002838029) pågår 29 april - 8 maj 2009.
Teckningstid: 29 april - 13 maj 2009.

Handel med betalda tecknade aktien (SYSE BTA med ISINkod SE0002838037) pågår perioden 29 april 2009 tills emissionen registrerats hos bolagsverket.

Erbjudandet omfattar 90 037 572 aktier. Antal aktier innan emissionen är 45 018 786 aktier.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn SYSE TR
ISIN-kod SE0002838029
Order book ID 31998
Handelspost 2 000
Antal TR 90 037 572
Första handelsdag 29 april 2009
Sista handelsdag 8 maj 2009


Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn SYSE BTA
ISIN-kod SE0002838037
Order book ID 32384
Handelspost 2 000
Handelsperiod 29 april 2009 tills registrering


Stockholm den 23 april 2009.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se