AktieTorget

Marknadsmeddelande nr 47/09 - Korrigerad ISINkod - Sista dag för handel med Community Entertainment Svenska AB BTU den 28 april

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 10:31 CEST

Sista dag för handel med den betalda tecknade uniten (CEAB BTU) är den 28 april 2009.

Stoppdag är den 4 maj 2009.

Villkor:
Teckningskursen för 1 unit var 1,01 SEK.
Varje Unit består av tio (10) konvertibla förlagslån (CEAB KV 1) på nominellt 0,10 SEK med rätt att teckna en aktie till kursen 0,10 SEK senast den 31 december 2011,

samt tio (10) teckningsoptioner (CEAB TO 1) om vardera 0,001 SEK med rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,05 SEK från och med den 30 september 2011 - 31 december 2011.

Antal betalda tecknade units är 2 586 505.

Rättad ISINkod:

Kortnamn CEAB BTU
ISIN-kod SE0002697821
Order book ID 61735
Handelspost 1 000
Antal Units 2 586 505
Sista haandelsdag 28 april 2009
Stoppdag 5 maj 2009


Stockholm den 27 april 2009.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se