AktieTorget

Marknadsmeddelande nr 47/10 - Information gällande företrädesemissionen i Mobispine AB

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 16:01 CET

Sista dag för handel med Mobispine AB aktie (MOBS med ISIN-kod SE0002017707) före avskiljande av teckningsrätter är den 26 februari 2010, om beslutat på den extra bolagsstämman den 24 februari 2010.

Den 1 mars 2010 handlas Mobispine aktien utan teckningsrätt.

Avstämningsdag är den 3 mars 2010.

De som på avstämningsdagen den 3 mars 2010 är aktieägare i Mobispine AB (publ) har rätt att delta med företräde i emissionen. Aktieägare i Mobispine erhåller fem (5) teckningsrätter (MOBS TR med ISIN-kod SE0003205210) för en (1) aktie de innehar i bolaget. För förvärv av en (1) nya aktie i Mobispine AB, till kursen 0,10 SEK, erfordras sex (6) teckningsrätter. (N 5:6 à 0,10 SEK)

Handel med teckningsrätter (MOBS TR) pågår den 8 mars - 19 mars 2010.

Teckningsperioden pågår den 8 mars - 24 mars 2010.

Handel i den betalda tecknade aktien 1 (MOBS BTA 1 med ISIN-kod SE0003205228) pågår från den 8 mars 2010 tills emissionen har delregistrerats hos Bolagsverket.

Det kan även bli handel med MOBS BTA 2, efter det att handeln med MOBS BTA 1 är stängd, vilket meddelas senare.

Det finns 119 888 465 aktier i Mobispine AB före denna emission vilket ger 599 442 325 MOBS TR.

Erbjudandet omfattar högst 166 573 721 aktier.

Observera att orderboken kommer att rensas för det fall att avskiljandet av rätten har en effekt på aktiekursen som beräknas överstiga 10 procent (vilket ger en korr-faktor < 0,90). Rensningen i orderboken sker i så fall den 26 februari 2010 mellan kl. 17.40 och 18.00 CET.

Stockholm den 24 februari 2010.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se