Västra Götalandsregionen

Marknadsöversikt för energieffektiva hus på gång

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 11:11 CET

Hur ska konsumenterna få reda på vilka hus som är mest energieffektiva? Västra Götalandsregionens miljönämnd ska tillsammans med Energimyndigheten ta fram en nationell marknadsöversikt för att visa de bästa husen. Det ska också sporra byggbranschen att satsa mer aktivt på mindre energianvändning och mindre klimat- och miljöpåverkan.

Intresset bland konsumenterna ökar för minskad energiförbrukning och minskade driftkostnader. Marknadsöversikten kommer att vara till nytta för de företag som snabbt ställer om till byggande med bättre energihushållning. De byggaktörer i Västsverige som redan satsar på energieffektivt byggande kommer att gynnas av att marknadsföras i översikten.

Marknadsöversikten ska ingå som en del i ett nationellt projekt kallat LÅGAN, Program för byggnader med mycket LÅg energiANvändning som drivs av Energimyndigheten. Västra Götalandsregionen finns med i styrgruppen i LÅGAN på grund av de regionala satsningar som har gjorts och den expertis som finns i Västra Götaland inom energieffektivt byggande, bland annat så kallade passivhus.

I den webbaserade marknadsöversikten ska lågenergihus från hela Sverige finnas med. Demonstrationsprojekt med både renoveringar, nybyggnationer ska visas och dessutom uppföljning av energiprestanda under drift. Syftet med LÅGAN är också att resultaten ska kunna användas som en uppföljning av det nationella miljömålet om effektivare energianvändning.

Miljönämndens program för energieffektiva byggnader

 


Kontaktperson: Åsa Lindell, projektledare för miljönämndens program för energieffektiva byggnader, 076-109 91 33