Netrevelation AB

Marknadsundersökning i London bekräftar Netrevelations potential

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2003 15:31 CEST

Netrevelation har den senaste tiden rapporterat om flera tecknade avtal. Det största – Worldspan avtalet – har under maj månad gått från planering till praktisk handling.

Tillsammans med Worldspan har Netrevelation genomfört en undersökning av Londonmarknaden. Intervjuer har skett med ett antal affärsresebyråer i syfte att få en indikator på hur väl anpassad produkten är för den engelska marknaden.

Affärsresebyråerna ansåg att Netrevelations tjänst var så pass bra och intressant att de skulle erbjuda den till mellan 60-100% av sina kunder. Netrevelation och Worldspan har nu som affärsmål att nå mellan 5-10% av affärsresenärerna, vilket i sin tur innebär en marknad på mellan 650-1300 MSEK årligen för Netrevelation.

Ytterligare ett projekt tog ett steg framåt under maj månad. Det gällde avtalet med Försvaret och dess enhet; Transportenheten TpE. En enhet inom Försvarsmaktens Försörjningsdivision.

Tillsammans med Netrevelation har man startat ett projekt som skall minska behovet av Transportenhetens egna bilarna och istället låta Netsys samplanera transporterna med taxi, kombinerat med ett mindre antal egna fordon.

Pilotfas beräknas inledas under kvartal tre 2003, med ett mindre antal förband. Efter utvärdering växlar man upp och projektet omfattar då förband i hela landet. Parterna bedömer att projektet är värt ca 15-20 MSEK i årlig nettoomsättning för Netrevelation.

Försäljningen

Omsättningen som rullande 12 månader (12 månader bakåt i tiden), blev under maj knappt 95 MSEK. Minskningen i årstakt under april och maj bedöms bero på säsongsmönster samt en försvagad konjunktur för den äldre FöretagsTaxi produkten jämfört med kvartal ett.

Tågtaxi

Tågtaxis ökningstakt påverkades negativt även under maj av de störningar i externa säljsystem som drabbade konceptet under april. Den tekniska bakgrunden till störningarna är lösta. Vi räknar dock med att Tågtaxi behöver ytterligare tid för att vinna tillbaka ökningstakten igen.

FöretagsTaxi

Under maj fortsatte arbetet, enligt plan, med att färdigställa det nya FöretagsTaxi för Netsys. Vi räknar med att vara klara med anpassning och testkörning av de nya tjänsterna efter sommaren. Därefter ansluts befintliga kunder och nya avtal successivt med början under kvartal tre och fyra, då detta beräknas vara slutfört.

För ytterligare information:
Roger Blomquist, VD, Netrevelation
Epost: roger.blomquist@netrevelation.seNetrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik.

Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg.

Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen.