TMG International AB

MARKNADSUPPDATERING TILL AKTIEÄGARNA I TMG INTERNATIONAL AB 2007-02-20

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 09:19 CET

Bolaget vill med denna marknadsuppdatering ge en produktionsstatus för fabriken i Morelia, Mexiko.

Bolaget har sammanlagt erhållit 10 st produktionsprogram för kunder i den
Nordamerikanska marknaden. Dessa program representerar ett beräknat ordervärde på tillverkningsprogram av rattarmaturer i magnesium överstigande 1 miljard SEK fördelat på 5-6 år.

Under år 2006 blev 5 st av dessa tillverkningsprogram uppstartade.

Hittills antal producerade rattarmaturer:

År 2006 215.672 st

År 2007 105 888 st (till och med 18 februari)

Prognos antal producerade rattarmaturer:

År 2007

Kvartal 1
217.030

Kvartal 2
530.549

Helår
ca 2.000.000

Prognosen för 2007 om totalt ca 2.000.000 st rattarmaturer bygger på produktionsplaner för de10 st erhållna tillverkningsprogrammen. Utöver de 5 st program som redan har startat har de övriga 5 st följande produktionsstart:

Kvartal 1 2007 Planerad produktionsstart för program 6

Kvartal 2 2007 Planerad produktionsstart för program 7-10.

Total omsättning i 2007 för TMG i Mexiko för de erhållna 10 st programmen är estimerad att uppgå till 70 MSEK.

Det är per i dag 8 st produksjonslinjer installerade i fabriken. Av dessa är 6 st i produktion. Ytterligare en produktionslinje är planerad för installation under andra kvartalet. Vid utgången av kvartal 2 beräknas alla 9 st produktionslinjer vara i produktion.

Varje produktionslinje har kapacitet att producera upp till 500 000 st komponenter per år.

Fabriken i Mexiko har kapacitet för 20 st produktionslinjer.Kommande Rapporter och Årsstämma

Bokslutskommuniké
Nästa ekonomiska information från TMG är bokslutskommunikén för 2006 som presenteras onsdagen den 28 februari 2007 kl.15.00.

Bokslutskommunikén kommer att presenteras i samband med en telefon-konferens.

Årsstämma
Årsstämman för TMG sker i Stockholm onsdagen den 30 maj 2007 kl.1300.

Plats: Salénhuset Konferens.
TMG International AB (ticker: TMGI på NGM EQUITY, www.ngm.se ) utvecklar ledande teknologi inom gjutning av magnesium samt tillverkar utrustning för gjutning av komponenter i magnesium till fordonsindustrin. Bolaget har verksamhet i Europa (Norge, Sverige, Tyskland, Polen och Tjeckien) och i Nordamerika (Mexiko och USA). www.tmgi.se


För mer information kontakta:

Magnus Winterman, Investor Relations
TMG International AB
Telefon +46 739 84 46 46
Magnus.winterman@tmgi.se


Petter Wessel Bjørnstad, VD
TMG International AB
Telefon +47 920 374 77
Petter.bjornstad@tmg.no

TMG International AB (ticker: TMGI på NGM EQUITY, www.ngm.se) utvecklar ledande teknologi inom gjutning av magnesium samt tillverkar utrustning för gjutning av komponenter i magnesium till bilindustrin. Bolaget har verksamhet i Europa (Norge, Sverige och Polen) och i Nordamerika (Mexiko och USA).