Sveriges Kommuner och Landsting

Markskyddet ska inte regleras av EU

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 15:05 CET

EU-kommissionen arbetar för att ta fram en tematisk strategi och direktiv för markskydd. Sveriges Kommuner och Landsting anser att ansvaret för markskydd ska ligga på nationell nivå och begär därför att riksdagen ska pröva förslaget enligt subsidiaritetsprincipen.

Sveriges Kommuner och Landsting avvisar EU-kommissionens förslag till strategi och direktiv för markskydd och begär i en skrivelse till riksdagen att ärendet prövas enligt subsidiaritetsprincipen.

– Kommissionens förslag till direktiv bör prövas enligt subsidiaritetsprincipen som säger att beslut ska fattas så nära de som berörs som möjligt. Vi begär nu att riksdagen utnyttjar möjligheten att göra en sådan prövning och tillskriva kommissionen, säger Ulf Johansson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Naturligtvis ska mark, liksom luft och vatten, skyddas mot föroreningar, men det ska ske på lokal nivå, inte genom lagstiftning inom EU. Vi ser hellre att medlemsstaterna uppmuntras att skydda marken enligt en gemensam strategi som inte är bindande, säger Ulf Johansson.

I Sverige är det kommunerna som ansvarar för markskyddet genom deras myndighetsroll inom plan- och miljöområdet. I ett europeiskt perspektiv har Sverige en rad specifika förutsättningar som klimat, geologi, befolkningstäthet och lokalisering.

– Det arbete som görs inom EU för att främja ett hållbart utnyttjande av marken måste utgå från varje medlemslands förutsättningar. Sverige har nationella mål, handlingsplaner och åtgärdsprogram när det gäller markskydd och vi ser därför inget behov av en europagemensam lagstiftning, säger Ulf Johansson.

Läs mer i förbundens hemställan (word-fil).
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=361&A=44316&FileID=148161&NAME=04b+%2D+hemst%E4llan+markskydd.doc

För mer information: Peter Wenster, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 78 71

Pressjour: 08-452 71 01