Bengtsfors kommun

Markundersökning som försiktighetsåtgärd

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 14:23 CEST

Länsstyrelsen planerar i samråd med Bengtsfors kommun att göra en
miljöteknisk undersökning av området där Bengtsfors Sulfit AB legat.
Prover kommer att tas på mark, grundvatten, sjövatten samt sediment från
sjöbotten. Länsstyrelsen genomför nu en upphandling av undersökningen
och om vädret tillåter kommer undersökningen att genomföras under
vintern 2010/2011. Mer information finns i bifogat pressmeddelande.
Kartbild över området finns bifogat som pdf-fil.

 

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av:
Länsstyrelsens kontaktperson, Maria Gustavsson, tel. 031-605151, mobil
0736-269351. Eller av Bengtsfors kommun kontaktperson, Anette Levin,
tel. 0531-526120.