Avesta kommun

​Markusskolan blir en av Högskolan Dalarnas utvalda partnerskolor

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 20:00 CET

När Högskolan Dalarna till höstterminen startar den tredje omgången med samarbeten mellan lärarutbildningen och skolorna blir Markusskolan i Avesta en av sju utvalda partnerskolor i länet.

- Det är jätteroligt att vi blivit utvalda – det är ett bevis på att vi har en bra skola och att vi gör bra saker, menar Marie-Ann Eklund, rektor på Markusskolan.

Skolorna är utvalda efter en noggrann utvärdering utifrån ett antal kriterier. De områden man granskat är handledarresurser, handledarkompetens, forskning och utveckling, samt kvalitetsmedveten skolkultur. Sju grundskolor (f-6) har valts ut.

När det gäller handledarresurser och handledarkompetens så är grundkravet att lärarna i de berörda verksamheterna och ämnesområdena ska ha lärarexamen och minst två års yrkeserfarenhet. De ska också ha utbildats i handledning. Här ligger Markusskolan bra till med välutbildad och erfaren personal. Det finns faktiskt hela fem förstelärare på skolan.

Forskning och utveckling är något som Markusskolan jobbar aktivt med. Bland annat genom kollegialt lärande, vilket innebär att lärare utbyter kunskaper och erfarenheter med varandra. Alla matematiklärare har utbildats genom Matematiklyftet och under detta och nästkommande år ska samtliga klasslärare genomföra Läslyftet.

Det fjärde kriteriet för att bli partnerskola är att skolans ledning, organisation och undervisning ska hålla god kvalitet samt att skolan ska uppvisa en vilja och nyfikenhet att söka ny kunskap och ständigt reflektera över verksamheten. Markusskolan har flera spännande utvecklingsprojekt på gång.

Man jobbar till exempel aktivt med inkludering. Målet är att varje elev, oavsett hur elevens unika förutsättningar ser ut, ska kunna vara med sin klass och känna sig inkluderad. Man genomför också ett värdegrundsarbete där man bland annat jobbar med bemötande – både mellan personalen och eleverna, och elever emellan. Ett tredje exempel är det språkutvecklande arbetssätt som man introducerade genom en studiecirkel och som nu genomsyrar undervisningen.

- Grundtanken är att vi alla är språklärare – inte bara de som undervisar i ämnet svenska. En slöjdlärare eller en idrottslärare har ju faktiskt en viktig uppgift i att berika elevernas språk med de ord som hör det ämnet till, förklarar Marie-Ann Eklund.

Nu hoppas man på ännu mer utveckling i och med samarbetet med Högskolan Dalarna.

Att vara partnerskola
Att vara partnerskola innebär att man ska ta emot högskolestudenter i deras verksamhetsförlagda utbildning – ett utbyte som gynnar både studenterna och partnerskolorna. Studenterna får praktisk övning och en värdefull inblick i verkligheten, och skolorna får ta del av ny kunskap och nya metoder som studenten har med sig från sin utbildning.

- Jag tror att det här kommer bli väldigt utvecklande för våra lärare och för verksamheten i stort. Vi får reflektera över vad vi gör och varför, och vi får ta del av ny forskning genom utbytet med högskolan, menar Marie-Ann Eklund.

Studenterna kommer under sin utbildning att spendera fyra praktikperioder om vardera fem veckor på partnerskolan. De följer sina handledare i undervisningen och efter hand kliver de in i lärarrollen och får öva sig på att leda undervisningen. Mellan praktikperioderna har studenterna löpande kontakt med partnerskolan och sina handledare.

Samarbetet med Högskolan Dalarna kommer att pågå under två år med start höstterminen 2016. För Markusskolan kommer det innebära att man handleder ungefär tio lärarstudenter varje läsår.

Kontaktperson
Marie-Ann Eklund, rektor på Markusskolan

E-post: marie-ann.eklund@avesta.se
Tel: 0226-64 52 16

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupaandetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än stora och lilla helvetet.