Sociala Missionen

Marsch emot ensamhet

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2019 09:46 CEST

Marsch emot ensamhet 14 september 2019

Forskning visar att ofrivillig ensamhet är farligt för hälsan. Alla behöver känna tillhörighet och gemenskap med andra för att må bra. Undersökningar visar att många i Sverige lider av ensamhet, både yngre och äldre personer.

Lördagen den 14 september 2019 med start kl.13:00 genomförs ”Marsch mot ensamhet”. Alla är välkomna att delta och vi marscherar från Gullmarsplan till Mariatorget i Stockholm. Manifestationen avslutas med tal och musik på Mariatorget kl.14:30 - 15:00. ”Marsch emot ensamhet”har som huvudsyfte att sätta nationellt fokus på ensamhet som ett växande folkhälso- och samhällsproblem.
Vid manifestationen på Mariatorget medverkar bland andra, kören Gatans Röster, Tommie Sewon och Kerstin Thelander.

Kerstin Thelander – grundaren av nätverket Stoppa ofrivillig ensamhet berättar:

”Ensamhet är ett stort folkhälso- och samhällsproblem som inte får det fokus det förtjänar. Det vill jag ändra på och därför har jag startat ett nationellt nätverk som heter ”Stoppa ofrivillig ensamhet”. Nätverket utbyter tips och erfarenheter med varandra kring hur man från samhällets sida kan hjälpa personer som lider av ensamhet, samt lobbar för att frågan prioriteras av politiker.

Ofrivillig ensamhet kan drabba vem som helst beroende på omständigheter i livet. Själv har jag lidit av ensamhet i vissa perioder i mitt liv, främst under min tonårstid och unga vuxenliv. Ensamheten ledde till depression och anorexia, som i sin tur gjorde det svårt att umgås med och komma nära människor. Det blev snabbt en ond spiral med dåligt självförtroende som ledde till ännu mer isolering. Troligen var det dessa erfarenheter som gjorde att jag lyssnade extra uppmärksamt när jag för ca två år sen hörde på nyheterna om att man i Storbritannien börjat arbeta med ofrivillig ensamhet som en nationell och politisk angelägenhet, och till och med inrättat en ensamhetsminister. Jag såg flera reportage om kreativa initiativ och insatser som faktiskt hjälpte individer att hitta gemenskap med andra på olika sätt, och dessa reportage berörde mig starkt. Jag kände direkt att såhär måste vi arbeta med frågan i Sverige också. Jag började kontakta politiker, tankesmedjor och frivilligorganisationer och prata för denna fråga och i våras startade jag nätverket ”Stoppa ofrivillig ensamhet”. Jag vill bryta det tabu som finns kring ensamhet för det är inget att skämmas för. Skammen gör att drabbade individer känner sig värdelösa och tror att det är fel på dem som personer. Jag tror att i grunden söker alla människor efter gemenskap men beroende på vad vi är med om i livet så får vi olika lätt för att finna den gemenskapen. För att hjälpa människor ur ensamhet kan det behövas både individuella och kollektiva insatser av olika slag, för allas historia är unik.”

Fakta om ensamhet

Att ofta känna sig ensam innebär en stress för våra kroppar och hjärnor som kan leda till bland annat hjärt- och kärlsjukdom, stroke, demens och depression. Enligt den senaste forskningen är denna sorts ensamhet lika farlig för hälsan som att röka 15 cigaretter om dagen. I Sverige, liksom i flera andra länder, är det många som lider av ensamhet och enligt statistiska centralbyrån (2015) uppger 17 procent av männen i Sverige och 11 procent av kvinnorna att de saknar en nära vän. Nära 4 procent uppskattas vara socialt isolerade, vilket innebär att de bor ensamma och träffar nära anhöriga eller släktingar mer sällan än en gång i veckan. Arbetslösa, äldre, storstadsbor och ungdomar mellan 15-25 år är särskilt drabbade av ofrivillig ensamhet.