Sveriges Kommunikationsbyråer

Martin Gumpert ny i reklamförbundets styrelse

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 12:07 CEST

I dag valdes Martin Gumpert, styrelseordförande för Garbergs, till styrelsen för Sveriges Reklamförbund.

Han ersätter Lotta Lundgren, copywriter, som lämnat styrelsen i samband med att hon slutat sin tjänst på Åkestam Holst.

Valet skedde i samband med ett extra årsmöte som hölls för att fastställa nya stadgar. Syftet med de nya stadgarna är att ge valnämnden möjlighet att i särskilda fall föreslå årsmötet att omvälja en ledamot för högst två extra mandatperioder (den totala maxlängden blir då åtta år). I normalfallet kan en ledamot väljas för max två mandatperioder (totalt fyra år).

För mer information kontakta:
Pia Grahn Brikell, vd Sveriges Reklamförbund, 070-768 81 01
Morgan Öberg, informationschef Sveriges Reklamförbund, 070-377 65 64

Om Sveriges Reklamförbund
Sveriges Reklamförbund är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Exempelvis bistår vi med juridisk kompetens och ARU-auktorisation. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle.