Rikshem

​Martin Krüger, KPMG, utsedd till granskare

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 07:00 CET

Rikshems styrelseordförande har beslutat att Martin Krüger, auktoriserad revisor och partner på KPMG, ska utföra den av styrelsen beslutade granskningen av Rikshem.

Granskningsuppdraget omfattar vd och vice vds resor och representation under 2014 och 2015 samt en kartläggning av risken för eventuella intressekonflikter i bolagets verksamhet. Dessutom ska en bedömning göras gällande om Rikshems styrande dokument har en god kvalitet och omfattning.

Martin Krüger inleder sin granskning den 17 december 2015 och så snart granskningen är avslutad, preliminärt den 31 januari 2016, kommer den presenteras för styrelsen och resultatet kommuniceras externt.

Bakgrunden till granskningen är som tidigare meddelats att det under en tid förekommit rykten kring bolagets verksamhet och personer i ledande befattning. Granskningen genomförs för bolagets bästa, dess anställda samt hyresgäster och samarbetspartners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Mared, styrelseordförande för Rikshem,

via Jennie Wolmestad, kommunikationschef, Rikshem: 0706 87 18 57

 

Rikshems mission är att vara ”den nationella allmännyttan”. Vi äger bostäder och samhällsfastigheter i landets snabbast växande kommuner och erbjuder ett tryggt, trivsamt och flexibelt boende i attraktiva lägen. Vi ska vara en långsiktig samarbetspartner till kommuner, landsting och statliga myndigheter. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.

www.rikshem.se