Hjärtebarnsfonden

Martin Stenmarck och Markoolio cyklar för hjärtsjuka barn!

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2012 09:05 CET

Hjärtebarnsturen är en cykeltur på drygt 2 200 km som genomförs 6-21 maj 2013. Turen startar i Östersund och via stora delar av Mellansverige avslutas den i Falun. Dagsetapperna är mellan 7-23 mil. Sammanlagt 14 orter kommer att få besök av Hjärtebarnsturen och i samband med besöket/stoppet arrangeras seminarier och olika aktiviteter. Flera kända artister, idrottsmän och profiler kommer att köra någon av sträckorna för att hjälpa till att skapa ett intresse kring arrangemanget och därmed generera högre intäkter till Hjärtebarnsfonden. Det kommer också att erbjudas platser till allmänheten på varje etapp.

Initiativtagare är Lars Erlman, entreprenör och föreläsare.

– Vår yngsta son föddes med läpp-, käk- och gomspalt. När den första chocken lagt sig insåg jag att jag och min fru trots allt fått ännu ett friskt barn. Därför vill jag genomföra det här projektet till förmån för de familjer som faktiskt får barn med allvarliga fel.

– Vi, Hjärtebarnsfonden, ser detta projekt som ett sätt att sprida kunskap om medfödda hjärtfel. Med de gåvor som vi får kommer vi kunna göra mer för de som drabbats. Vi kommer att ordna läger, stödja drabbade familjer ekonomiskt och bekosta forskning om hjärtfel, säger Ulf Grape, ordförande Hjärtebarnsfonden.

Den 13 maj genomförs etapp 7 mellan Uppsala och Stockholm, även kallad ”kändisetappen”. Dessa 90 km kommer att bland annat avverkas på ett antal tandemcyklar. Under denna etapp kommer ett stort antal kända profiler från idrotts-, media- och artistvärlden samt från näringslivet att delta.

Frågor besvaras av Lars Erlman, 070-557 40 83 och Christer Skog,

072-565 60 02.

Fakta om hjärtfel

I Sverige föds det cirka 1000 barn varje år med hjärtfel. Fel på hjärtat upptäcks oftast direkt efter förlossningen. Vanliga symptom på medfött hjärtfel är dålig viktuppgång, blåaktig hudfärg, blåa läppar, snabb andning, onormal svettning och allvarliga sömnproblem. Många hjärtfel behöver åtgärdas med operation. För de vanligaste typerna av hjärtfel finns standardiserade operationsmetoder och barnen helt eller nästan helt återställda. Andra hjärtfel är mer komplicerade och då krävs operationer i flera steg. Många av dessa barn tvingas leva med någon form av funktionsnedsättning. I särskilt svåra fall är det inte är möjligt att åtgärda hjärtfelet med operation. Behandlingsalternativen är då medicinering eller transplantation.

HjärtebarnsfondenHjärtebarnsfonden arrangerar lägerverksamhet och sammankomster för hjärtbarn och ungdomar och deras familjer. Hjärtebarnsfonden ger också bidrag till forskning och utveckling kring medfödda hjärtfel och till familjer som har, eller har mist ett barn med hjärtfel. Hjärtebarnsfonden har ett 90-konto, 90 05 87-7. Det innebär att Svensk Insamlingskontrolls kontrollerar att pengarna går till rätt ändamål. Hjärtebarnsfonden startades 1976 av Hjärtebarnsförbundet – en fristående, ideell organisation med drygt 6 000 medlemmar. www.hjartebarnsfonden.org