Sokigo

MARTINSONS FÖRST MED DYNAMISK FACKSÄTTNING

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2012 10:21 CEST

Martinsons i Bygdsiljum är pionjärer i Sverige när det gäller att effektivisera arbetet på sågverkens timmerplan. Det senaste på den fronten är att använda dynamisk facksättning. Denna unika funktion har integrerats i logistiksystemet GPS Timber och gör att flödet in till såglinjen blir mycket bättre och att man kan sätta in fler fack för olika sågklasser utan att förlänga transportbanan.

– Dessutom minskar stressen för truckförarna, berättar Olov Martinson, produktionschef vid Martinsons.

Transport, inmätning och lagring av timmer utgör en stor och kostsam del av sågverkens verksamhet. För att sågutbytet ska bli optimalt är det viktigt att rätt timmerklass levereras till såglinjen. Denna del i sågverkens verksamhet har länge varit ett eftersatt område. Till exempel ges timmervältor och fack ofta statiska placeringar utan att den optimala placeringen utvärderats.

– För fem år sedan hade vi problem med att hålla sågen med timmer och bestämde oss för att försöka öka kapaciteten på timmerplan med tio procent. Det har vi nu uppnått med råge, berättar Olov Martinson.

Första steget blev att Martinsons 2007 började använda GPS Timber, ett system för logistik på timmerplan som gemensamt tagits fram av Cartesia GIS i Lycksele och Datapolarna i Skellefteå. Systemet håller reda på vad som finns lagrat var och består av truckdatorer invid förarplatsen i hytten. Truckens dator kommunicerar med GPS-systemet via sågens server genom ett trådlöst WLAN-nätverk. Systemet ger truckföraren kontinuerlig information på en pekskärm om situationen på timmerplan och vilka arbetsuppgifter som ska utföras samt systemstöd för att minska felläggning av timmer i vältor och på sågbord. När transportbanans fack töms får föraren instruktion på pekskärmens karta var timret ska läggas och en varning om föraren är på väg att lämna på fel plats.

– GPS Timber är marknadsledande inom timmerplanslogistik. Dussinet sågverk i Sverige och Europa har driftsatt systemet, berättar Lennart Landström, Cartesia GIS, försäljningsansvarig för GPS Timber.  

Problem med fulla fack

Tidigare hade Martinsons, liksom de flesta andra sågverk bestämt att varje klass hade ett eget fack som man sedan i stort använde hela tiden. Detsamma gällde vältorna som man oftast la varannan grovt varannan klent för att enkelt kunna hålla koll på klasserna. Sedan lades vältorna mitt för det fack som hade den klassen.

– Det innebar att om ett fack blev fullt avstannade hela logistikarbetet, konstaterar Olov Martinson.

För att åtgärda detta strul har Cartesia, i samarbete med Datapolarna, utvecklat funktionen dynamisk facksättning som innebär att det istället är GPS Timber som styr vilka fack som timmerklasserna ska läggas till.

– Utvecklingsarbetet har skett i nära samarbete med Martinsons som i våras började använda dynamisk facksättning fullt ut. Dessutom har vi samarbetat med RemaControl som står för systemlösningen för sågverksstyrningen hos Martinsons sågverk, berättar Lennart Landström.  

Om man använder dynamisk facksättning kan facken köras fulla. GPS Timber signalerar när facken når en viss nivå, till exempel 80 procent. Vid hundra procent byter GPS Timber automatiskt till ett annat fack om ett sådant finns tillgängligt.

– Detta medför att banan aldrig behöver stoppas. Denna nyordning har medfört att den här delen av arbetat på timmerplan blivit mycket mer effektiv, säger Olov Martinson.

Om det nu inte finns något ledigt fack att tillgå läggs stockarna istället i ett omsorteringsfack. Detta omsorteringsfack placeras nära sorteringsbordet så att det blir så lite extra körning som möjligt för att sortera om de stockar som hamnar där.

– Från början var truckförarna skeptiska till att införa dynamisk facksättning men nu när de sett hur mycket det underlättar deras arbete är de helnöjda med lösningen, berättar Olov Martinson.

Kan gå upp till 35 sågklasser

Idag använder Martinsons 30 fack för olika sågklasser.

– Istället för att bygga ut transportbanan eller investera i en ny timmermaskin för 7-8 miljoner kronor kan vi nu gå upp till 35 olika sågklasser, säger Olov Martinson.

Han har även sett en annan positiv effekt efter införandet av dynamisk facksättning.

– Eftersom stressen minskat hos förarna minskar också slitaget på inmatningsbanan. Stress ökar risken för att man kör vårdslöst, berättar Olov Martinson.

Han är även övertygad om att dynamisk facksättningen leder till minskat truckslitage och minskade bränslekostnader.

Lennart Landström konstaterar att antalet sorterade sågklasser och därmed även logistiken förväntas öka i framtiden i och med att industriell röntgenteknik blir allt mer vanlig vid sågverkens timmerinmätning

– Funktionen med dynamisk facksättning passar alla sågverk som har en årsproduktion över 200 000 kubikmeter, säger han.  

I höst kommer även Bergkvist-Insjön AB att börja använda dynamisk facksättning i sitt GPS Timber-system vid sitt sågverk.

– Det finns ett mycket stort intresse från den svenska sågverksbranschen för dynamisk facksättning och vi kommer att lansera detta på mässan Trä & Teknik som genomförs i Göteborg 21-24 augusti, avslutar Lennart Landström. 

 Mer information och pressbilder: Lennart Landström, Cartesia, försäljningsansvarig GPS Timber 070-606 13 02, lennart.landstrom@cartesia.se

 Olov Martinson, produktionschef, Martinsons, 070-666 07 58, olov.martinson@martinsons.se

Cartesia GIS AB är ett IT-företag med fokus på att tillhandahålla specialistkompetens, produkter och lösningar inom områdena geografisk informationsbehandling, geografisk data och positioneringsteknik. Cartesia GIS AB ingår i Addnode-koncernen som är noterad på OMX Nordic List, Small Cap. Cartesia GIS AB har idag fyra affärsområden med drygt 40 anställda. Huvudkontoret är placerat i Lycksele där merparten av de anställda arbetar. Kontor finns också i Gävle, Stockholm och Malmö. www.cartesia.se

DataPolarna AB är ett företag inriktat på utveckling av produkter och specialanpassad mjukvara för industrin. Främst arbetar de med programutveckling och systemering inom tillverkande industri, till exempel gruvor, sågverk och snickerier. Företaget har elva anställda och basen finns i Skellefteå. www.datapolarna.se

Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier. Koncernen har idag cirka 430 anställda och en årsomsättning på 1,3 miljarder kronor. Sågverksanläggningarna i Bygdsiljum, Kroksjön och Hällnäs framställer träprodukter till kunder i Norden, Europa och Asien. Förutom en omfattande produktion av sågade trävaror är Martinsons Sveriges största producent av limträ, samt ledande i Norden inom träbroar och byggsystem i massivträ. Huvudkontoret ligger i Bygdsiljum, Västerbotten.  www.martinsons.se