Maskinflisning i Laxå AB

Maskinflisning i Laxå AB siktar mot framtiden

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2017 13:35 CEST

Genom sitt köp av de nya maskinerna med de senaste miljömotorerna kan Maskinflisning, förutom ökad produktionskapacitet, nu satsa på krossning av returträ och flisning av grot och samtidigt värna om både människa och miljö. De nya maskinerna fungerar i urban miljö tack vare låg bullernivå och hög miljöklass. Företagets maskinister är mycket positiva till de nya maskinerna som håller högsta kvalitet på producerat material.

  • Dessa maskiner blir ett utmärkt tillskott till vår redan stora maskinpark och gör att vi kan erbjuda hög driftsäkerhet vilket positionerar företaget i absoluta framkant som leverantör av kross- och flistjänster, säger Lotta Elmfeldt, VD för bolaget.

Med sin heltäckande och driftssäkramaskinpark är Maskinflisning redo för framtiden och kundernas krav på ett komplett och flexibelt tjänsteutbud.

Maskinflisnings maskinister hittar du i en av de ovan nämnda maskinerna på Elmia Wood 20170607-10. Där kan du också träffa bland andra

VD Lotta Elmfeldt och produktionsledare Gustaf Bäckgren.

För frågor och kommentarer:

Lotta Elmfeldt

Tel 0703-40 7377

E-post lotta.elmfeldt@maskinflisning.se

Maskinflisning är ett entrepenörsgrundat företag med kontor och serviceverkstad i Laxå. Företagets kunder finns runt om i Sverige inom branscherna skogsbolag, värmeverk, återvinningsbolag och sågverk. Företagets värdegrunder är, ansvar, pålitlighet, flexibilitet och kvalité. Under hösten 2016 har företaget gått in i en ny fas med ny ledning, ny styrelse och ny verksamhetsstrategi, entreprenörsandan är tillbaka och man ser framemot en spännande framtid med befintliga och nya kunder.

Tack vare ett nära samarbete med sina kunder har man stor förståelse för vikten av hög drift- och leveranssäkerhet i bioenergibranschen, vilket gör att man ständigt söker utveckla både förare och maskinpark. En maskin ska alltid vara igång så fort som möjligt, helst inom 24 timmar efter eventuellt haveri. För att trygga driften och underhållet av maskinerna finns en egen fullt utrustad serviceverkstad med kunnig personal. Ett stort reservdelslager för att hålla en hög leveranssäkerhet finns också.

Det är enkelt att samarbeta med Maskinflisning! Kunderna får hjälp med att omvandla oförädlad energived eller annat trämaterial till biobränsle genom flisnings- och/eller krosstjänster och ma strävar alltid efter ett nära samarbete med sina kunder. Genom närhet och rätt tjänster hjälper företaget till i miljöarbete och arbete med hållbart skogsbruk i Sverige.

Maskinflisning startade sin verksamhet 1996. Företaget har sitt säte i Laxå och har både fast anställda och säsongsanställda maskinister.