Lunds universitet

Maskinlika djur och djurlika maskiner på CAMVIS-dagen

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 10:54 CET

Mörkerseende kameror med inspiration från djurens ögon, maskinlika djur och djurlika maskiner. Eller varför inte uppmärksamma maskiner?
Detta och mycket annat får man höra mer om på CAMVIS-dagen, måndagen den 4 december på Lunds universitet.

Under måndagen samlas forskare och intresserad allmänhet och press i Högtidssalen på Zoologen, Helgonavägen 3 i Lund för att lyssna på intressanta föredrag, se demonstrationer av fjärilar och diverse robotar, samt diskutera aktuella projekt som visas på postrar.

CAMVIS (Centre for Animal & Machine VISion) är ett samarbete mellan biologer, fysiker, kogntitionsforskare och matematiker med ett gemensamt intresse för synforskning och dess praktiska tillämpningar. Samarbetet har redan resulterat i ett flertal patent och uppfinningar, förutom den framgångsrika grundforskning som bedrivs över fakultetsgränserna.

CAMVIS-dagen invigs av vicerektor Björn Wittenmark kl 9.00 och avslutas med lunch för alla anmälda kl 12.00. Alla som är intresserade av att komma kan anmäla intresse på info@camvis.lu.se. Fullständigt program kan laddas ner på projektets hemsida www.lu.se/camvis.

Välkomna!

Medverkande institutioner och kontakt:

Syngruppen samt Genetik, Inst för Cell- och Organismbiologi, kontakt Dan-Eric Nilsson, 046-222 9345
Kognitionsvetenskap, Filosofiska institutionen, kontakt Christian Balkenius, 046-222 3251
Komplexa system, Teoretisk fysik, kontakt Henrik Jönsson 222 0663 eller Bo Söderberg 046-222 9072
Matematikcentrum, LTH, kontakt Gunnar Sparr, 046-222 8528 eller Karl Åström 046-222 45 48