Stockholms stad

Maskrosbarn "Pimp My Soc": nu ombonat och välkomnande barnrum på Södermalms socialtjänst

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 15:01 CEST

I dag har barnrättsorganisationen Maskrosbarn hjälpt Södermalms stadsdelsförvaltning att pimpa ett besöksrum. Det tidigare ganska vita och kala besöksrummet är nu ett välkomnande, varmt och ombonat rum för barn och ungdomar. Rummet har nu fåtöljer, filtar, växter och fototapet i varma färger. Allt utifrån barn och ungas önskemål.

– När vi fick förfrågan från Maskrosbarn tackade vi med glädje ja till hjälpen, säger tf. socialchef Victoria Callenmark. Det är viktigt att miljön i våra besöksrum är tilltalande för barn och unga, och att den bidrar till att de känner sig välkomnade. Det är också viktigt att små barn kan leka och sysselsätta sig medan vuxna pratar.

– Ungdomar vi möter beskriver hur viktig miljön är för hur möten på socialtjänsten upplevs. En mysig, varm och hemtrevlig miljö gör att de känner sig bemötta och välkomnade. Det underlättar samtal om jobbiga saker, säger Sandra Patel Seropian, chef för påverkansarbete Maskrosbarn.

Om Maskrosbarns erbjudande ”Pimp My Soc”

Idén om ”Pimp My Soc” kom efter en rapport där Maskrosbarn intervjuade barn och ungdomar med föräldrar som har ett missbruk eller mår psykiskt dåligt. I rapporten kom det fram att många upplevde den fysiska miljön i samtalsrum som ett problem. Rummen kändes avskalade, stela och kalla, vilket gjorde dem ännu mer oroliga och nervösa. En av ungdomarna kom då på idén "Pimp My Soc".

I våras erbjöd Stockholms stad Maskrosbarn att pimpa ett besöksrum per stadsdelsförvaltning. Södermalm är nummer 6 av 14.

Följ Maskrosbarn på Instagram (@maskrosbarnorg) för att se barnrummen.

Om barnrättsorganisationen Maskrosbarn

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer barn och ungdomar med föräldrar som har missbruk eller psykisk ohälsa. Organisationen arbetar dels med stödjande arbete. exempelvis läger, ungdomsgårdar och samtalsstöd, dels opinionsbildande arbete.

Läs mer om Maskrosbarn  http://www.maskrosbarn.org/

Om socialtjänstens stöd till barn och unga

I varje kommun finns en socialtjänst. Ett av socialtjänstens viktigaste arbetsområden är att se till att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialtjänstlagen (SoL) är den lag som styr hur socialtjänsten ska arbeta för att uppnå det. 

Socialtjänsten utgår från “barnets bästa” som det står skrivet i barnkonventionen. Socialtjänsten ska därmed ge stöd utifrån hur barn och ungdomar vill ha det.

Kontakt

Sandra Patel Seropian, chef för påverkansarbete Maskrosbarn
sandra@maskrosbarn.org 073-08122 03

Victora Callenmark, tf. avdelningschef sociala avdelningen Södermalms stadsdelsförvaltning
victoria.callenmark@stockholm.se 08-508 12 564

Elisabeth Sandell, pressansvarig Södermalms stadsdelsförvaltning
elisabeth.sandell@stockholm.se 08- 508 12 040