Masonite Beams AB

Masonite Beams på väg att bli störste tillverkaren av I-balk i Europa

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2015 10:45 CET

ETT HISTORISKT AVTAL ÄR INGÅTT MELLAN MASONITE BEAMS AB OCH CROWN TIMBER plc. AVTALET LEDER MASONITE BEAMS ETT STEG NÄRMARE POSITIONEN SOM EUROPAS LEDANDE TILLVERKARE OCH LEVERANTÖR AV I-BALK.

Masonite Beams AB är den ledande tillverkaren av I-balkar i Norden och en av de ledande tillverkarna i Europa. I-balk är träbaserad lättbalk som används som stomme i olika typer av husproduktioner. Masonite Beams byggsystem bidrar till ett energieffektivt och hållbart bostadsbyggande. All produktion sker i Rundvik som ligger mellan Umeå och Örnsköldsvik i Västerbotten. Masonite Beams har tillverkat I-balk sedan 1974 och var tidigare en del av Masonite AB.                                                                                                                             Storbritannien är Europas största marknad för I-balk. Crown Timber är Englands och Irlands ledande distributör av konstruktionsvirke till byggindustrin, timmerhandeln och byggvaruhandeln. I-balk är Crown Timbers främsta affärsområde med en volym på ca 2 miljoner löpmeter/år. Avtalet stärker därmed Masonite Beams position som en av Europas ledande tillverkare av I-balk.                                                                                                                          För att möta den ökade efterfrågan på företagets byggsystem påbörjar nu Masonite Beams rekryteringen av personal till såväl produktion som administration. Personalstyrkan ska växa med 20%.

Kontakta: Jesper Åkerlund, Marknadschef

jesper.akerlund@byggmagroup.se

Fakta om Byggma Group:

- Masonite Beams AB är en del av norska Byggma-koncernen. Byggma är en börsnoterad koncern med ca 750 anställda

- I koncernen ingår också verksamheter som Huntonit, Uldal, Forestia, Scan Lamps och Aneta.

- Koncernens verksamheter producerar och säljer byggvaror till den skandinaviska och europeiska marknaden.

- 2014 hade Byggma-koncernen en omsättning på ca. 1400 miljoner NOK.

www.masonitebeams.se

www.byggmagroup.no

Masonite Beams AB har som affärsidé att "tillverka, distribuera och sälja moderna, kundanpassade, kostnadseffektiva träbaserade I-balksystem och tekniska lösningar till byggindustrin och byggmaterialhandeln".

Våra träbaserade lättbalkar har tydliga miljö- och energifördelar och är starka, lätta och raka. Fråga oss om ditt nästa objekt. Gärna i ett tidigt stadium. Då kan vi göra det ännu lättare att tänka i nya banor!